fredag, november 21, 2008

Josef Och Andra...

Inte bara handlar de 6 s.k. terrorverserna i NT inte om GLBT eller ”homosexualitet” (en medicinsk term från 1869, som bytt bemärkelse 2 gånger sedan dess…) i någon mening (forntida, för-Modern, Modern eller sen-modern), som det hävdats från Rom och amerikansk politisk Calvinism i sen-modern tid. T.ex. handlar Sodomhistorien (i Genesis 18-19) om Gästfrihetens bud (gentemot ”Leviten, den fattige och främlingen”, som det står i Deuterono-mium – en överlevnadsfråga för dem som stod utanför Klanerna i Forntidens sär-hälle), utan de verser som verkligen handlar om GLBT är helt andra.

Yttermera, van-tolkningen av Sodomberättelsen som sexuell kommer, som D.S. Bailey visade 1955 i Homosexuality and the Western Christian Tradition (vilket föranledde att 45 referenser till Sodom i Bibeln (däribland ett par av Jesus själv Matt 10:15, 11:24, ändrades i översättningarna efter ungefär 1969 från sexuellt till materiellt) från Hellenistisk populärfilosofisk litteratur i första århundradet, inklusive den filosofiskt anfäktade Filon av Alexandria (Museioon) och dubbel-förrädaren ”Flavius” Josep-hus, född Levi (från det vansinniga 1:a kriget med romarna åren 67-70 som slutade i Jerusalems förstöring – för vilken gång i ordningen…), som bara var judar till namnet och aldrig varit koscher i Judendom eller Kristendom, men beundrats dessto mer av nutidens anti-Moderna akademiker).

Ställen som verkligen handlar om GLBT-folk är t.ex. Genesis 37 – 50 (Josef i Egypten, särskilt Potifars hustrus misslyckade försök till förförelse, Genesis 39:7), Ruths bok (det är Rut som säger till Noomi; ”till döden skiljer oss åt”, Rut 1:16-17) och, förstås, 1:a Samuel 16 t.o.m. 1:a Konungaboken 2, med den bekanta berättelsen om Davids väg tíll makten och hans kärlek till Jonathan (t.ex. 1 Samuel 18:1-3) och Konung Saul, och hans döttrar Merab (1 Samuel 18:21) och Mikal (1 Samuel 18:28), särskilt partnerskapsformeln i 1 Samuel 20:42 (som alltså binder de efterkommande!) och Sauls svartsjuka (”Du son av en sköka” i 1 Samuel 20:30).…

Fler eunucker (jfr hidjra i nutidens Indien) förutom Josef finns i Jesaja 56, Daniels bok (Daniel och Aspenas m.fl.). I NT, t.ex. Matteus 19:11-12 (”visserligen finnas somliga som genom födelsen, allt ifrån moderlivet är oskickliga till äktenskap”), Lukas 7:1-9 och Matteus 8:5-13 (den romerske Hövitsmannens kalfaktor – Observera! att de båda berättelserna är ganska olika), och Apostlagärningarna 8:26-39 (också en eunuck).

”Josef” är för övrigt ett gammalt vedernamn på GLBT, ”Ach! om jag varit i Josephs ort, ach! om jag varit i Josephs ort, jag hvet vad jag gjort!” hos Carl Michael Bellman (Fredmans Sång Nr 38), eller ”Joseph ein Joseph war”, som jag läste någonstans om Bellmans vän och samarbetare (bl.a ”Farväl, mitt kära barn” om sonen Elis’ död) Joseph Martin Kraus. Båda referenserna till Potifars stackars hustru Potifru ; = )

Och detta är alltså Bibliskt. Sen-modernitetens anti-gay hysteri (som kan bl.a. ses i den nuvarande regerings-Alliansens predikament (över KDS' vånda) inför att Äktenskapsbalken blir könsneutral i december, enligt planerna.

Inga kommentarer: