måndag, april 10, 2006

Förväntad livslängd

Diktatur, inkompetens, korruption och otillräckligt hälso- och sjukvård gör att skillnaderna i medellivslängd ökar mellan världens länder.
I dag skiljer det mer än 50 år mellan kvinnor i Zimbabwe och Japan, t.ex.
BBC har artikeln under rubriken.

1 kommentar:

bb sa...

sir2 genen med sirT1 proteinerna= verkar för långt liv = när koleri intag o annan biologisk stress minskar + när resveratrol i rödvin dricks (märk Jesus= drink mig)+ viktigare=vattnets zero-point vibrationer kopplas till aminosyror o DNA förändringar (enligt senaste New scientist, fö bra tidning med andliga perspektiv)såg parkinsondag på tv= man fått p sökte efter messias "som inte kom".

Ateistiska humanismen som medicinska hälsoeffekter= på många sätt används kristendomen som murbräcka mot sig själv (ska ge hälsa, bön infrias= inte gör det går man till annat).

Därför är det ju självklart viktigt att visa på bevisen FÖR (märk harvard bönstudien= böner ska ju korrepondera med sann tro naturligtvis, alltså resoneamng mot enkla tolkningar).fö växter släpper nu ut 10-30% av metan (Frank keppler) i atmosfären (jfr Jesus om stenarna skriker, mullbärdsträdet på havsbottnen om man tror).

Vem verkar här?