måndag, juni 26, 2006

Buden

Någon dag när jag hinner skall jag göra en kommentar till Leviticus-stället nedan. Till dess får ni nöja er med en översättning av Buden.
Dessa var från början 12; sex kultiska och sex kollektiva och sociala. Talet om Budens 2 tavlor är alltså äldre än de nuvarande räkningarna (olika för varje tradition).
Jag markerar den ursprungliga texten med svart och markerar tillägg med rött. I sista budet blir det lite rörigt, för de båda versionerna i 5:e Mosebok och 2:a Mosebok skiljer sig åt i om hustrun eller Huset kommer först, och Luther (vars version är mest bekant för oss) blandar de båda versionerna och delar det sista budet i två; 9 och 10.
Som ni kan se, är inte bara räkningen olika, utan en del Bud har ändrats till sitt innehåll, eller helt strukits (kultbildsförbudet).
Du skall hedra din Fader och din Moder är inte ett bud till det lilla barnet, att äta upp sin kalla och stelnade frukostgröt, utan ett bud till den vuxne mannen att ta hand om sina gamla föräldrar på deras ålderdom.
Buden är skrivna i 2:a person singularis maskulinum imperativ, alltså till Husbonden.
I Ezraisk tid (398 fvt) sågs Buden som vändande sig till alla män. Hos Jesus i Bergspredikan ingår även husbonden i Huset, vilket han ju inte gjorde från början. Hos Paulos i 1 Korinthierbrevet handlar budet om att inte svika om Husförsamlingen: Kristi kropp.
Sexualiseringarna av fyra av Buden kom i sen-Karolingisk tid med Scholastiken; crowd control.
Märk att "6:e" budet säger Du skall icke svika (ditt Hus). Det förvandlades till hustuns äktenskapsbrott i Karolingisk tid, vilket inte skrevs in i Biblarna förrän i och med renässansens över-sättningar till folkspråk.
De kollektiva Buden om Huset motsvarade vår Husbondemakt. Du skall icke döda handlar alltså om Hushållets medlemmar, något som vi idag kallar hedersmord. Dessa förbjöds alltså i Buden för länge, länge sen, i Byzantinska Riket i 500-talet, något senare i Svensk lag - ända till 1929 var det tillåtet för arbetsgivare att (heltvisst i "uppfostrande" syfte) slå anställda under 18 år. Skola-gan avskaffades 1954, barnaga (åven den i uppfostrande syfte) 1966 osv.
1. = de ursprungliga 12 Buden, I. = de X. Judiska buden, (1:a) = Luthers räkning, 1. = Övriga.


DET STORA BUDET.

1. I. Jag är Herren, din Gud, som förde dig ur Egyptens land; ur träldomens Hus.


KULTISKA Bud.

2. II. (1:a) 1. Det skall icke finnas, för dig, andra Gudar,

3. 2. Inför mitt ansikte gör dig icke Avgudar,
inte heller någon Avbild,
av det som är in Himlarna, eller det som är på Jorden, eller det som är i Djupen under Jorden
.

4. Tillbed dem inte,
och dyrka dem inte heller,
ty jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud,

som återkastar fädernas överträdelser på barnen till tredje och fjärde led av dem som hatar mig, men gör Nåd med tusenden som älskar mig, och följer mina Bud.


5. III. (2:a) 3. Missbruka inte din Herres Gudens Namn till fåfänglighet,
ty icke kan Herren din Gud rena
att du tar hans Namn till fåfänglighet
.


6. IV. (3:e) 4. Tag Sabbatens dag så att du helgar den,
så som Herren din Gud bjöd dig.

Sex dagar skall du arbeta och göra allt ditt arbete,
Men den sjunde dagens Sabbat är Herren din Guds,

icke skall de då göra något arbete; din son eller din dotter,
din slav eller din slavinna,
din oxe eller din åsna, eller något av dina djur,
eller främlingen som bor hos dig,

utan de må vila, din slav och din slavinna, och din åsna, likaväl som du
.

Och minns hur du bodde i Egyptens land, och Herren din Gud förde dig med stark hand och utsträckt arm, ty bjöd dig Herren din Gud att hålla Sabbatens dag och helga den.


KOLLEKTIVA Bud. (Huset)

7. V. (4:e) 5. Hedra din Fader och din Moder,
som Herren din Gud har bjudit dig,
så att du må tillväxa och bo länge på Jorden,
som Herren din Gud givit dig
.


8. VI. (5:e) 6. Du skall icke döda.


9. VII. (6:e) 7. Du skall icke svika.SOCIALA Bud. (Nästan)

10. VIII. (7:e) 8. Du skall icke stjäla. [= människor för slavmarknaden]


11. IX. (8:e) 9. Vittna inte falskt mot din Nästa genom att säga osanning.


12. X. (10:e) 10. Trakta inte efter din Nästas hustru,
(9:e) trakta inte efter din Nästas Hus, (eller hans åker),
(10:e) inte heller hans slavar, eller hans slavinnor,
eller hans oxar, eller hans åsnor,
(eller några av hans djur
),
eller något av det som är din Nästas.


22. Dessa Ord talade HERREN till hela eder Församling
på Berget ur elden, molnskyn och töcknet,
med hög röst – och han talade så intet mer.

Och han skrev dem på två stentavlor, som han gav åt mig.


Märk den gammaltestamentliga teologin i orden: som Herren din Gud har bjudit dig, så att du må tillväxa och bo länge på Jorden, som Herren din Gud givit dig.

Det är summan av Evangelium.

2 kommentarer:

Liza sa...

Tack för en spännande läsning. Jag blir återigen påmind om min bristande GT exegetiska skolning, och tänker just nu för 1000 gången att jag borde läsa hebreiska! =)

/Liza

Anonym sa...

l?se hele blog, pretty good