onsdag, mars 18, 2009

Bängt XVI far runt i spalterna

Nu har Biskopen av Rom uttalat sig, igen. Denna gången på sin afrikanska turné.

Och, olämpligt nog, om kondomer och AIDS, en riktig plåga för Afrika, bl.a. genom politikers och kyrkoledares negativa och orealistiska inställning till information och kondomanvändning (ofta underblåst av "hjälp" från administrationen Bush och o-demokratiska regimer i Mellan och Fjärran Östern).

Bängt XVIs uttalande spär på den historiskt grundade misstron mot Rom och andra kyrkor; mot Kyrkan som helhet. Nog har Bängt varit ute i spalterna tillräckligt denna vinter, för att lära sig det!

Old men forget, hette en engelsk politikers oförglömliga memoirer - Bängt XVI tycks vara beviset att de inte heller lär sig...

Han får tåla spe-orden; han har jobbat för det - och vi får tåla resultatet :-(

Inga kommentarer: