onsdag, mars 18, 2009

Civil Rights

Julian Bond, ordförande för American Civil Rights Movement, och National Association for the Advancement of Colored People( NAACP) håller tal vid en middag i Los Angeles förra lördagen.

Klicka på rubriken!

Knyckt från Just another Black Sheep.

5 kommentarer:

Leonardo Ricardo sa...

It was a great speech...glad you´re sharing it with Europe and beyond.

Years ago at the Democrat Convention we all held OUR collective breath as we listened to a chant promoting JULIAN BOND for U.S. President...it sounded like a very haunting and slightly nervous loud whisper chanting:
Julian Bond, Julian Bond, Julian Bond, Julian Bond, Julian Bond, Julian Bond, Julian Bond, Julian Bond....etc.

We young Democrats experienced deep HUMAN feelings of RIGHT!

Göran Koch-Swahne sa...

A gtrsy dprsvh!

(A Great Speach! - this is how I spell ;=)

Linking the dots.

Leif Ekstedt sa...

Julian Bonds tal var logiskt och fullständigt klarläggande om vad civil rights är.

Konstigt att man inte för ut den tanken mer tydligt i vårt land.

Tillämpas den tillsammans med andra
friheter skulle mycket strul vara ur världen.

Göran Koch-Swahne sa...

Ja Leif, men det är mycket kontroversiellt för en minoritet som har problem med majoriteten, att på detta sätt associera sig med ytterligare en missaktad minoritet...

Men jag har alltid tänkt och (vid tillfälle) talat så.

Och jag minns några gamla kyrkoherdar i Göteborg (Malmeström i Masthugget och Knut Lyckhage, tror jag) som var EKHO-gruppens första kaplaner kring 1980, pratade om sina erfarenheter av de svartas frigörelse under åren i USA genom SKUT, som den självklara grunden för deras uppfattning om nästa minoritets medborgerliga rättigheter - men saken är förstås inte lika känslig för europeiska kyrkoherdar, som lever i ett land där det (i dubbel bemärkelse) fantasifulla begreppet "ras", aldrig hade med träldomen/slaveriet att göra (när det fanns; vilket sägs vara på andra sidan 1350 och "Skara-stadgan").

Göran Koch-Swahne sa...

Vi skulle nog börja tala högt om Medborgerliga rättigheter...

;=)