fredag, februari 03, 2006

Inte religiös extremist

Sedan Tom DeLay, Texas, den Republikanske gruppledaren i USAs Representanthus (Kongressens andra kammare) som står under åtal för att ha använt statliga medel för partiändamål (han är dessutom inblandad i den stora korruptionsskandalen kring lobbyisten Abramoff) förmåtts träda tillbaka för några månader sedan, har Representanthusets republikaner äntligen valt en ny, mindre korrumperad, gruppledare.

Rep. John Boehner från Ohio är vad de lyckades åstadkomma. Washington Post kommenterar:

“A Catholic, Boehner has a strongly conservative voting record but is more of a chamber-of-commerce Republican than a reli-gious conservative.” Klicka på rubriken!

National Jewish Democratic Council håller inte riktig med om slutsatsen ”not a religious conservative” och publicerar Boehners voting record. Judendomen är nämligen för preventivmedel, abort, stamceller, m.m.

Den politiska Calvinismens påstående om ”Judisk-Kristen etik” är alltså bara politisk propaganda. Visst finns detta djur – men det är varken judiskt eller kristet.

http://njdc.typepad.com/njdcs_blog/2006/02/
new_gop_leader_.html

Läs och förfäras!

Inga kommentarer: