tisdag, november 29, 2005

HD har gjort en Svensson

Idag meddelas det att Pastor Åke Green från Borgholm, inte helt oväntat frikändes av Högsta Domstolen. I väntan på att den skrivna utlåtandet blir tillgängligt skall jag inte säga så mycket om det, utan hänvisar till Justitierådet Muncks uttalande i dagens Svenska Dagblad, att Pastor Greens utombibliska utflykter visserligen skulle ha fällts enligt svensk lag, men att det är HDs (alternativt Justitierådet Muncks) bedömning att Europadom-stolen (alltså någon annan) skulle ha friat! Ur SvD:
"HD:s ordförande justitierådet Johan Munck säger till SvD:s reporter:- Om man enbart skulle göra en tolkning av den svenska lagstiftningen så hade pastor Green fällts. Förarbetena är så tydliga så att det inte råder någon tveksamhet på den punkten.
Men med hänsyn tagen till Europadomstolen som har till uppgift att tolka Europakonventionen om mänskliga rättigheter, så kan vi inte göra annat än att fria.
En fällande dom hade nämligen inte stått sig i Europadomstolen, det är vi övertygade om. "
Men i så fall skulle ju Högsta Domstolen själv ha utgått från Europakonventionen, eftersom den är överordnad svensk lag, och prövat fallet Åke Green i enlighet med denna, och skrivit så i sina domskäl...
En som inte är helt nöjd är Amina Ek förståndare för Centrum mot rasism (klicka på rubriken).

Inga kommentarer: