fredag, november 04, 2005

Fallet Åke Green

Den 9 novmeber, som är onsdag i nästa vecka, är det dags för tredje omgången i fallet med den öländske pingspastorns predikan i pingstkapellet i Borgholm juli 2003. Det var ett upprepat brott; den gode pastorn hade hållit samma anförande i Ingatorp i februari 2001.
Man kan i dagens nummer av Tuffe Uffes husorgan Världen idag läsa flera artiklar i ämnet, sirade med långa citat ur FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen osv.
Dessvärre utmärks artiklarna av en långtgående okunnighet om religionsfrihet, yttrandefrihet och medborgerliga rättigheter, liksom av en oförmåga att ta till sig, på vilka sätt europeisk rätt skiljer sig från amerikansk, och svensk rätt från europeisk.
Som det är nu, påstås flera gånger att lagändringen 2003 - som kom till till följd av Sveriges anslutning till Maastrich-avtalet 1993 - strider mot samma europeiska EU-rätt som krävde denna lagändring - vilken Sverige alltså tövade med i 10 år...
Kalmar tingsrätts fällande dom var utförlig och välskriven, Göta hovrätt (ökänd från Motala-målet och andra fall) tog däremot i sin friande dom inte upp åtalspunkten, mer än att i högsta förbifarten konstatera att "spridning" förelåg...
Men vad saken gäller, är inte att pastorn har citerat selektivt utan namns nämnande ur flera - sinsemellan oliklydande bibelöversätt-ningar - utan de reflektioner han därvid tillfogade ur egen fatabur.
Varken pastorn själv eller Världen i dag verkar förstå skillnaden.
Hovrätten svamlade om "avsikt" - ett säkert sätt att låta gärnings-män gå fria. Men konflikten mellan pastorns funderingar och lagen om hets mot grupp - som tillkom efter 2:a Världskriget på förekommen anledning - handlar inte om pastorns eventuella "avsikt" och inte heller, som Världen idag skriver, om huruvida någon utpekad (det är främst svenska riksdagens ledamöter, det) eventuellt känner sig kränkt av pastorns svada, utan om att den lille nynazisten med järnröret blir uppmuntrad.
Under rubriken finner ni en Brännpunkts-artikel från dagens Svenska Dagblad.

7 kommentarer:

Germund sa...

Tror du inte att den vilsne pingstpastorn blir en martyr i händelse av fällande dom och att konsekvenserna då blir riktigt allvarliga med såväl järnrör som sprayburkar i smånassarnas händer?

Göran Koch-Swahne sa...

Ja, ambitionerna är ju uppenbara. Även från pastorns egen sida.

Men varken små eller stora nassar vill nog bli officiellt och uppenbart inblandade i något som har med Pingst och Livets Ord att göra...

De vet att om någon är mer illa sedda än dom själva, så är det frikyrkliga ;=)

Och duktigare än så är dom allt på propaganda.

Anonym sa...

Handlar det inte om yttrandefrihet?
Tas yttrandefriheten bort för en person - en grupp så kan det drabba andra grupper - personer - åsikter. Ska inte varje människa få skapa sig sin egen bild från en fri diskussion? Ingen vill väl bli censurerad - vill du?

Göran Koch-Swahne sa...

Det handlar inte om yttrandefrihet utan om gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot grupp.

Och det handlar mycket lite om religionsfrihet, eftersom predikan i Sverige hör under yttrandefriheten...

I och med Kongl. Maytz förordning "huru med Rättegång uti Dom-Capitel skal förhållas" 11 februari 1687, låg prästens ämbetshandlingar, alltså predikan och sakrament, under det calvinistiska Majestätet personligen och kom i 1750-talet under en 4:e statssekreterare...

Carl IX satte Prosten Boethius i Mora på fästning för att han predikat mot Envälde och Statskyrka.

Det är inte fritt att säga vad som helst om andra människor. Det finns en grundläggande princip i Internationell rätt sedan Westfaliska freden 1648, och den kommer från Confessio fídeis 5:e artikel 1593 och dessförinnan från Eric XIVs öppna brev efter Riksdagen 1564 (om den sk Liquorist-striden).

Principen kallas förbehållet ordre public.

Samhällets lugn får icke störas och medborgarnas rätt till ett okvalt liv icke kränkas under någon som helst förevändning i form av skrift, lära, utövning, osv.

Göran Koch-Swahne sa...

Det där med "fri diskussion" är komplicerat, därför att extrema rörelser utmärks först och främst för att förstöra språket.

Orden betyder andra saker för en sekt än för vanliga människor.

Man måste alltså vara alldeles väldigt påläst och insatt i just deras särskilda ordlista, för att ha en chans till en "fri diskussion".

Sen hjälper det ju vanligen inte ändå...

Göran Koch-Swahne sa...

Sverige har alltså en rätt ful statstik, när det gäller "hets" och hatbrott...

Inte att leka med.

Och sen är ju alltid frågan hur många som inte anmäler av olika skäl...

Göran Koch-Swahne sa...

Smabandet som Svenaeus och Viklund har mycket klart för sig är historien.

Det finns en 800-årig Europeisk historia av förföljelse och mord, alltifrån Laterankoncilierna i 1100- och 1200-talen.

Titta i arkivet!

Människor brändes på Europas torg från 1215 till 1830-talet, för tillhörighet till en av 6 fantom-grupper.

Vad som hände i 1900-talet vet vi alla.

Detta är anledningen till de europeiska lagarna om het mot grupp från 1945.

Om Du inte lyssnar och lär, så kommer jag att ta bort dina kommentarer. Jag har inte mitt liv till meningslöst tjafs med folk som vägrar lyssna.