lördag, november 12, 2005

Spamattack

Komminister Kalins Prästdeklaration har som bekant väckt en del uppståndelse. Rört om i grytan - och bra är det. Det finns mycket som dolt sig i vrårna i skydd av något slags missriktad "snällhet".
Det är dags att sådant kommer fram i ljuset.
Men, eftersom mycket i kyrkoorganisationerna handlar om en-samma och mobbade barns grundläggande behov av tillhörighet och beundran, väcker den nya uppmärksamheten mycken vrede, hos dem som väntat sig beröm och i stället får kritik och generade skratt.
Ett exempel är rubrikens spamattack mot Walentines upprop.
Dessa som driver denna militanta heterosexistiska anti-moderna socialpolitik från 1900-talets sista tredjedel, är mycket väl organi-serade inte minst på Internet. Och de har resurser.
Spannvis. Förtryck är lönande!
Bakgrunden är 1800 och 1900-talens omvandlingar, modernite-tens genombrott i industrisamhället. Världsbildens omorganisa-tion med antagonistiska kön, husbondeväldets avskaffande, kvinnans myndighet, rösträtt för obesuttna, lagskydd för minori-teter, religionsfrihet, osv.
Den heterosexistiska social-politiken; formuleringarna; pro-grammet, kommer från USA. Och är ett intressant brott mot, den i amerikanskt samhället heliga principen, om åtskillnad mellan Stat och Religion; mot 1st Amendment.
För denna militanta heterosexistiska anti-moderna socialpolitik drivs med "religiösa" argument; hämtade från för ändamålet kor-rumperade Bibel-versioner. En total sammanblandning av reli-gion och samhälle, som gårdagens post är ett exempel på, bland många.
Jag repeterar adresserna till de namlistor som nu finns till stöd för Kyrkomötets beslut om en officiell akt för Välsignelse av Regi-strerat Partnerskap:
För präster i Svenska kyrkan:
Institutet för Kontextuell Teologi i Lund
http://www.iktsverige.org
Anders Lennartsson i Glanshammar, Strängnäs stift
http://www.simonline-portfolio.com/namnlista/index.php
För alla:
Walentines Värld
http://www.walentine.com
Svenska kyrkans Ungar i Göteborg
http://www.svenskakyrkansunga.org/goteborg

4 kommentarer:

Calle P sa...

Har du läst Historien om Jesus av Thomas Cahill?

Göran Koch-Swahne sa...

Nix. Vem ä de?

(Jesus, alltså ,=)

Calle P sa...

Jag tror att han är religionshistoriker.

Boken försöker förklara den historiska kontexten i vilken bibeltexterna kom till. Olika historiska händelser och berättartekniker förklarar varför vissa saker formuleras som de gör.

Kontextuell teologi, som det verkar.

/Calle P

Göran Koch-Swahne sa...

Så det är historien runtomkring, alltså.

Sånt är alltid spännande för mig som är historiker.

Människans vilkor.