söndag, oktober 30, 2005

La Nouvelle Orléans

Nytagna bilder från den sk 9th Ward, det lägst belägna kvarteret i New Orleans.

Klicka på rubriken!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vad anser du alltså om biskops synodens propositioner? Se speciellt de progressiva mot slutet: sociala lagar + kamp mot tex sexuell exploatering, jordens utarmning, fattigdomsklyftor ml rika o fattiga, såväl länder som msk. Har det någonsin formulerats så radikalt?

Å andra sidan finns anti-homo i meningar som "antropologiska transformationer..." och naturlig rätt ovan. Med naturlig menas väl äktenskap ml man och kvinna.

Den tydligaste kritiken är väl kärleksbudet? Det var ju det största budet enligt Jesus. Man kan jämföra med djurens rätt, som ju vissa stödjer för relativisering som Jesus gjorde. Men? Räcker inte kärleksbudet till även för djuren? Tex lag mot jakt, alltid frigående och mot koscher o halalslakt?
MVH/BB

Göran Koch-Swahne sa...

Jag har inte läst det Romerska biskopsmötets uttalande. Men det är ju en sak att tala och en annan att göra.

Vill man inte göra något åt orättfärdiga strukturer (och det är alla eller ingen) så blir det bara halvmesyrer - i bästa fall.

"Naturlig" lag är ett 1100-tals begrepp, alltså scholastiskt.

Det är en fortsättning och invertering av de antika platonisternas negativa "natur"-begrepp och den allmänna filosofiska föreställningen (inte i och för sig orimlig) att det vi sentida, med ett annat 100-tals begrepp kallar "moral", är nedlagt i människan ("jag skall lägga min Lag i deras hjärtan"), alltså att a l l a människor, oavsett kulturell och religiös överbyggnad, i sina liv lever efter ungefär samma riktlinjer.

Scholastikerna menar med "naturlig" lag huvudsakligen ny-platonistisk abstinens-etik från hellenismens Alexandria.

Inget fel på den kanske - så länge man har klar för sig att den inte är kristen, inte står i Bibeln (möjligen i vissa översättningar ;=)

Roms "naturliga lag" är alltså ett filosofiskt/allegoriskt, dvs icke-fundamentalistiskt, försvar för icke-bibliska kyrkoläror.

Naturlig "rätt" i sin tur är idévärldsföreställningar; allegorier, om en abstrakt och universell och absolut "rätt": Roms "kanoniska" rätt från 1243 - alltså Roms inblandning i de civila rättssystemen.

Det som Upplysningstiden fick slut på.

Fram till 1966 var den officiella kyrkoläran att det (heterosexuella) äktenskapet var ett slags s ä m r e celibat, huvudregeln var att säd icke fick spillas, men masturbation som Dödssynd fick överges i det medicinskt definierande 1900-talet...

Och 1966 ändrade Pater Zerwick tolkningen av det ord i 1 Kor 6:9 som i 1000 år sagts betyda "masturbation", till symmetrisk identitet för den nya socialpolitiska minoriteten: catamita, "passiv bög", på det sena 1900-talets essentialistiska vis...

Det efterföljande ordet symnmetriserades följaktligen till "aktiv bög" ;=)

Om Du läser IV Budet (Luthers 3:e) i 5 Mosebok 5:12-15, finner Du att djuren omfattas.

Det är alltså de X Buden som är Lagen, allt annat är människostadgar; lag med litet l.

Och varje tradition har sin egen indelning och hoppar över valda delar... men kommer ändå på underliga vis fram till 10 ;=)