onsdag, oktober 12, 2005

Kaffesump

Jag har ju skrivit alldeles för mycket om USA den senaste tiden, och idag sammanfattade jag allt detta i en kommentar på Thomas Lindströms Krigskrönikan (klicka på rubriken). Således:
I och med Carl X Gustafs apokalyptiska inrikes- och utrikespolitik i 1650-talet, med ty åtföljande apokalyptiska krig i Polen osv. (läs Peter Englunds : Den oövervinnerlige!), blev det i fortsättningen omöjligt att bedriva inrikes- och utrikespolitik och krig i teologiska termer.
Och det är fortfarande så i Europa.
Efter att att skådat i morgonens kaffesump och i kraft av mitt finnblod, ger jag härmed denna förutsägelse:
I och med administrationen George II Bushs apokalyptiska inrikes- och utrikespolitik med ty åtföljande apokalyptiska krig under 7 år vid makten, kommer det i fortsättningen att vara omöjligt att bedriva inrikes- och utrikespolitik och krig i "moraliska" termer.
Så något gott kommer att komma ur allt detta onda.

FOTNOT: Att spå framtiden kallas ofta felaktigt att "profetera", särskillt inom Calvinismen. Men Profeterna är inga Sibyllor som siar om framtiden; de talar till sin samtid i Guds namn: Så säger HERREN...!
Sibyllinerna åter, är synnerligen apokryfa skrifter från 2:a århund-radet efter Kristus. De var länge - som åtskiligt annat - högt beundrade av ett fåkunnigt europeiskt vuxendagis. Men de är lygens!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Dy skrivfer att krik inte gar att föhra i täoligiska tärmer.
Och inte heller i moraliska efter buskens bedrifter.
Och sen ere fel på apokryferna.
Så alla krig kommer hädanefter att föras i vilka termer?
De romerska? - det var inte ens roligt
Men vilka termer kommer nu krig att föras i? - bara en stilla undran. Eller den eviga freden kommer att inträda i avsaknad av termer för krig?

Här hittar man en massa teologiska termer.
http://www.svenskakyrkan.se/malung/ordbok.htm
Demokrati termen saknas. Kanske krig kommer att föras i demokratins namn? Det förs ju krig i dess namn som bekant. Det handlar ju inte om korståg längre - även om Bush sa något om Crusade - så var det bara en felsägning - nej, det handlar om demokrati-tåg, få människor att förstå sitt eget bästa, rädda dem som är förtryckta, avlägsna förtryckarna med våld, helt enkelt hjälpa människor med vapenmakt att få demokrati, få rösta.

Vilket man kan se som en rätt traditionell civilisationsprotest om man vill, men som ändå kan verka åtminstone delvis sund. Anta att persondatorn en dag har programvara som gör den trevligare än andra människor, eller att någon i framtiden på Internet kopplar in en stordator som kan föra ''mänskliga'' samtal med miljoner användare på en gång och även simulera multipla personligheter. Ett ansikte kommer upp på skärmen, med mimik och allt, och den tycks dig oerhört förstående och trivsam. Skulle då inte en hel del av oss frestas att bli Internet-addicts i en farligare mening än man kan vara det idag, när man bara söker web-sidor med fräsig layout? Och vore det bra eller dåligt?

Men denna maskin behövde förstås aldrig vara så avancerad att vi i moralisk mening måste tala om den som en person. Det skulle räcka med en fiffig simulering av en person, vilket idag ligger inom möjligheternas bortre gräns, medan vi som är riktiga pappor får glädjas åt, tills vidare, att ingen ännu konstruerat den perfekta androidpappan med sådana machokvaliteter som Arnolds Terminator 2.

Vad gäller moraliska termer så finns sådana här:
http://www.lysator.liu.se/lsff/mb-nr30/Mnniskor_maskiner_och_moral.html
Och det finns en del om moral och maskiner.
Personligen skulle jag föredra att umgås med den vetenskapligt kultiverade Data i Star Trek: The Next Generation, för övrigt.
Har maskiner moral? Det är inte lätt att veta...
Nanorobotarna - vilken moral tänker de hålla sig med - kanske de kan få hjälp av apokryferna?

Tja - slentriankrig - kanske är framtidens krig - krig för att allting är så tråkigt? Tja! Vem vet! Det blir till att spå i kaffesump? För att pigga upp sig. Någon slags rysk roulette med hjälp av kaffekoppen!

Tror att yogis redan har löst det här - det kanske finns någon bra Vedanta term att slänga upp på bordet som insats i livets pokerspel.

Göran Koch-Swahne sa...

Ja alltså, det som Calvinismen felaktigt kallar apokryfer, är Gamla testamentets deutero-kanoner.

Sibyllinernas spådomar om "framtiden" är apokryfer i v e r k l i g mening, dvs skrifter utanför corpus, utanför skriftsamlingen. De är också apokryfer i överförd mening, alltså tvivelaktiga ;=)

Krig i demokratins namn? Ja, det är ju fullt möjligt. Den internationella rätten går i den riktningen sedan 150 år. Statsledaren/diktatorn är ansvarig för sina brott.

Senast Pinochet-fallet stärkte denna utveckling genom att bekräfta konventionerna om tortyr osv.

Nu hände ingenting för att den underbare Premiärminister Blair lät sin lika underbare nye utrikesminister Straw skicka "hem" generalen till tryggheten i Chile.

Men precedens-fallet är klart för nästa gång.

Anonym sa...

Det är sen bara en fråga om när
Blair ska uppträda på en gång som åklagare, åtalad och domare. Kanske han även lyckas splittra sin personlighet så att han även kan bli åhörare - vem vet. Han kan sen i demokratins namn även förrätta en omröstning bland nämndens ledamöter där han då blir både valförrättare och rösträknare, som bekant så är det inte de som röstar som avgör utan den som räknar rösterna. Det kan bli en verklig super turbo demokrati - en blair demokrati.

Det är ju så att alla som inte är demokrater är terrorister - enligt den nya codexen som bestäms av bestämmaren.

Sibylliner Googlar man på det får man två länkar som för till Viktor Rydberg och Voluspa. Voluspa är det inte en story man snott från något Medelhavsland har jag för mig?

Apropå deutero-kanoner vad laddas de med? Är det vanligt krut? Och kulorna vad är det för typ? Nya testamentetes deutero-kanoner måste vara modernare. Egentligen borde primero-kanoner vara bättre.
Du kanske har testat någon av typerna.

Akta er - nu laddar han om - det var en historia som Tage Erlander berättade som TV som landsfader när prästen böjde sig ner i prediksstolen efter att ha råkat skjuta salut under högmässan - apropå kyrkliga kanoner.

Den historien tror jag både Blair och Pinochet missat, men den går säkert till historien. Kanske kan ingå i en tertiero-Voluspa?

Göran Koch-Swahne sa...

Viktor Rydberg var alltså mycket för jämförande religionshistoria; teologiska prenotioner, som det - lätt värderande - hette en gång i tiden...

Och menade att många av de gamla mytiska berättelserna jämte "folksagorna" är gemensamt stoff för alla indo-europeiska kulturer.

Det var rätt kontroversiellt då, men obestritt i dag.

Sibyllinerna är alltså attribuerade skrifter från philosophernas och gnosticisternas Egypten.

Pseudo-epigrafi, kallas det: tillskriven skrift.

Som andra föregivet "profetiska" skrifter (Daniel 165 f.v.t.) är de skrivna post festum och ante-daterade.

De innehåller ofta historiska och kronologiska fel för äldre tider, blir exakta när de behandlar sin egen tid och v a g a därefter ;=)

Mycket sånt i religionernas värld.

Deutero-kaniska skrifter är andra-hands kanoniska skrifter - alltså inte kanoniska ;=)

Det som Calvinismen kallar Apokryfer är alltså (en del av) GTs deutero-kanoner och pseudo-epigrafier.

Brev av Paulos' lärjungar (Efesier och Kollosser, enligt min mening oxå 1 Thess) och Alexandrias Hebreerbrev är NTs d-k.

Johannesbreven från omkring år 100 är oxå d-k, inte helt Johannes själv, men ganska nära.

Uppenbarelseboken räknas numera oftast som pseudo-epigrafi.

De oäkta paulo-breven; Pastoralbreven: 1+2 Tim och Titus, är pseudo-epigrafiska, egentligen förfalskningar, antagligen från 150-talets Smyrna. De tillskriver Paulos honom motsatta meningar om samhälle och församling (kvinnors och slavars underordning).

Patriarkatet Alexandrias sk Katolska (dvs allmänna brev i allmänna ämnen utan adressat) är också pseudo-epigrafier från 2:a århundradet. De var inte erkända i grannpatriarkatet Antiokia förrän efter långa politiska förhandlingar...

Anonym sa...

Är det någon som bryr sig om dessa olika skrifter - deras om de är första eller andra rangens kanoner?

Nej, tacka vet jag Mirakelkursen... det är pang på rödbetan.
http://www.mirakelkursen.org/index.html

Religion är det inte ytterst en fråga om dualism och icke-dualism?
Vad tänker du om det...


Här har vi en norsk gutt som har en syn på saken:
http://www.members.shaw.ca/jgfriesen/

Christian Nondualism is a mysticism that does not try to escape from the world. Instead it seeks to fully experience the world, in both a theoretical and a non-theoretical way, from out of our nondual center, or heart, as it has been redeemed in Christ.

Both western and eastern nondual traditions are relevant. I have been helped by the Dutch philosopher Herman Dooyeweerd. I include translations and a meditative study guide of some of his philosophy. I have also been helped by the French Benedictine monk Henri Le Saux (Abhishiktananda). I have included a copy of my doctoral thesis on his life of Hindu-Christian dialogue.

Men vart leder nondualismen? Till skräckhistorier?
http://www.authorsden.com/mattcardin
Matt Cardin
Background Information
Updated 4/8/05
Major influences: H.P. Lovecraft, Thomas Ligotti, T.E.D. Klein, Christian theology, gnosticism, eastern spirituality, mysticism/nondualism from various spiritual traditions around the globe


Har du tittat in på den huvudlösa vägen någon gång? Den verkliga skräckhistorien. Förlora sitt huvud, men är det inte det som Jesus ville enligt Thomasevangeliet?

Jag tycker den är rätt rolig . med video illustrationer . man slipper bokstäverna. de har ju inte alltid funnits . en rätt modern uppfinning med tanke på att människan är sju miljoner år.
http://www.headless.org/

Och Harald Pinter har fått pris - han har tagit ställning mot krig - mot Bush och Blairs ondska - önskan att lägga beslag på det svarta guldet - oljan.
Och framförallt Pinter kan lära oss något om tystnad - han skriver inte böcker - han skapar teater och film - bokstavsträldomen kanske vi snart kan få ett komplement till - lära oss prata med varandra - tiga tillsammans.

Historien om finnarna i bastun
Tystnad - lång tystnad
-Skål
-Vad snackar du för skit!
Tystnad - längre tystnad
-

Göran Koch-Swahne sa...

jag återkommer om detta.