lördag, december 24, 2005

4 dagar i helvetet

Jag har firat jul med familjen Norén. Det gick "bra" de båda senaste åren, men denna gången blev det en snabbrepris av alla före-gående: 70 års familjesuccé Elefanten i porslinsbutiken.
Dom kom till mig. Katterna flydde omedelbart. Jag flydde i torsdags - och tillbringade dygnsvilan på annan ort... Vilket ledde till telefonterror till vänner och ovänner: 8 samtal till sittande Ting! (och hur många samtal tog det att hitta rätt tingsrätt?)
Så kan det gå! Men det var sista gången jag spelar med i den pjäsen.
(de materiella skadorna inskränkte sig till en förbränd kastrull.)

Lettlands sak är vår

En länk till protestkampanjen mot de lettiska Kristdemokraternas diskriminerande tillägg till Lettlands konstitution finns under rubriken.

torsdag, december 15, 2005

Hemliga listan

Komminister Yngve Kalins Prästdeklaration tycks nu vara färdig till beskådande.
Den har ett visst tycke av USAs Irak-koalition - eller varför inte, den sista Statliga Bibelkommissionens utredning SOU 2000:100 - men jag säger inget, så har jag inget sagt ;=)

Svinhugg går igen

Nu får HD det hett om öronen! Dagen berättar under rubriken att Lettlands Kristdemokrater har förmått parlamentet att ändra grundlagen så att homosexuella letter inte skall kunna gifta sig.
Och som framgår av bi-artikeln, har Lettlands ILGA redan lovat att ta saken till rätten och därmed småningom till Europadomstolen.
Tydligen delar inte ILGA de svenska justitierådens uppfattning om Europadomstolens fördomsfullhet ;=)
Saken lär ta några år - så justitieråden får god tid på sig att skämmas...

Arbetsmiljö och attityder

Mobbing är dubbelt så vanligt i Svenska kyrkans organisation, som i samhället i övrigt enligt Arbetsmiljöverket, berättar en notis från Sveriges Radio i Kronoberg, dvs. Växjö stift.

Det betyder alltså att mobbare är dubbelt så vanliga i Svenska kyrkans organisation, som i samhället i övrigt...
Klicka på rubriken!

onsdag, december 14, 2005

Konsten att skuldbelägga

Under rubriken återfinnes Mauricio Rojas' förtal häromdagen på Dagens Nyheters debattsida om "kulturellt" betingad brottsbenä-genhet (han menade inte sig själv).
Petter Larsson kommenterar i aftonens Blad:

Efterskörd

I förlängningen av Högsta Domstolens friande fällande av Pastor Åke Green, har nu Hovrätten för Nedre Norrland friat 4 nazister som fällts av tingsrätten i Bollnäs för att ha delat ut flygblad innehållande hets mot folkgruppen homosexuella. Åklagaren funderar på att överklaga. Man undrar vart.
Klicka på rubriken!

Kaoset i kaoset

Tänkvärda ord om kaoset efter tsunamin av Helle Klein finns idag i Grandonkel Hiertas Aftonblad.
Klicka på rubriken!

Elden i Buncefield är släkt.

Efter 59 timmar är elden släkt. I The Guardian kan man läsa lite om hur det gick till vid den största oljebranden i Storbrittannien sedan 2:a Världskriget.
Klicka på rubriken!

måndag, december 12, 2005

För-moderna och moderna definitioner

När jag ändå håller på och rapporterar från det stora landet i väster, kan jag lika gärna nämna en intressant artikel i Washington Post i fredags, om handikappande fördomsfullhet - och om för-domsfullhet i sig själv kanske rentav skall ses som ett psykiskt till-stånd/syndrom/sjukdom.
Vilket ju vore helt i enlighet med 1900-talets modernitet, som till skillnad från tidigare skeden i historien, definierar medicinskt.
Heliga dårar har alltid funnits, men moderniteten ser dem mer som dårar än som heliga, och deras vishet och helighet som mentala och emotionella tillstånd.
Den kosmiskt spekulerande Gnosticismen med sin mythopoësis har blivit schizofreni - och logiskt vore då att definiera den hierar-kiska Filosofin och dess absoluta Sannings- och Underkastelse-krav, som borderline...
Läs och begrunda!

Mera anti-modern socialpolitik

Det har just brutit ut en större skandal i USA med Ford Company - som ju numera äger Volvo - och American Family Association, en av de mera framträdande grupperna inom politisk Calvinism.
AFA har ingått ett avtal med Ford om att bolaget skall sluta sponsra Pride-evenemang och annonsera i gay media.
De båda Ford-direktörer som ingick detta avtal med AFA är kända Washington-lobbyister och kom till Ford direkt från admini-strationen Bush och Vita Huset, så vad vi har framför oss, är en sammanblandning av Stat, Religion och Näringsliv på ett för nutidens USA karakteristiskt sätt.
First Amendment kan dra nåt gammalt över sig ;=)
Som alltid finns det en förhistoria, som man inte sällan finner när man lyfter tidens täckelse över den nuvarande administrationen: Henry Fords anti-judiska författarskap:
I sitt kampagnande och i kontakterna med Ford har AFA använt sig av en nutida utövare av Dr Mengeles särskilda vetenskapsgren att bevisa politik med medicin: Dr Cameron, kallas han och är utesluten ur amerikanska läkarsällskapet - vilket alltså inte hindrar att han sponsras av AFA...
Många fler artiklar om detta finns på America Blog - börja i arkivet för December.

Elda för kråkorna

I går morse, sex minuter över sex, exploderade det i ett oljeupplag ett par mil nordväst om London. Smällen hördes ända över kanalen, till Normandie och Hook van Holland.
Ytterligare ett par explosioner följde en kvart senare. Oljeupplaget är Storbrittanniens 5:e största, och rymmer enligt pressuppgifter ett tjog cisterner med 11 miljoner liter i varje.
Vilket ju inte säger någon något - mer än att det är mycket.
Området är drygt 100 tunnland, trafikeras av 400 tankbilar per dygn osv.
På länken under rubriken kan man se satelitbilder med det stora svarta oljeröksmoln, som täcker stora delar av sydöstra England.
Oljedeupplaget antas brinna en vecka eller så, vilket det gjorde i Milford Haven i Wales för inte länge sen. Om man googlar på Milford Haven och fire får man upp en del länkar till tidigare äventyr i genren.
Vad jag nu undrar, är hur man med berått mod kan bygga ett oljeupplag så att det brinner i en vecka? Ett skepp har vattentäta skott. En pipeline är byggd för att stå emot bomber...
Oljan själv kanske fortfarande inte kostar så många sköna gröna Mexico-dolares, men den tar ju slut snart! Ett par decennier till, så finns den inte mer (annat än för vissa speciella tillverknings-ändamål).
En länk om råoljepriset sedan 1947 följer nedan. Det visar sig att priset under 1970-talets "oljekris" motsvarar det genomsnittliga priset $19.27 - men det var ju förstås betydligt lägre fram till 1970-talet...
13 december 2005: Något om brandberedskap vid svenska oljeupplag:

måndag, december 05, 2005

The Boy Jesus and the Bible

Jag knycker detta från Augustus Meriwether, för det var så bra.
Klicka på rubriken!

söndag, december 04, 2005

Anti-korrekt Söndagsbetraktelse

Jag knycker detta av en okänd:
Tre bevis för att Jesus var mexikan:
* Han hette Jesus,
* Han var tvåspråkig,
* Han blev alltid trakasserad av myndighetspersoner.
Men det finns också goda belägg för att han var irländare:
* Han gifte sig aldrig,
* Han berättade alltid historier,
* Han älskade att vara ute i landskapet.
Samtidigt finns tydliga indikationer på att Jesus var svart:
* Han kallade alla för "broder",
* Han tyckte om gospel,
* Han kunde inte få en rättvis rättegång.
Men det finns också goda skäl att tro på att Jesus faktiskt var jude:
* Han gick i sin faders fotspår (båda fädernas...),
* Han bodde hemma tills han var 33,
* Han använde olivolja.
Tre starka fakta talar för att Jesus var italienare:
* Han gestikulerade med händerna när han pratade,
* Han drack vin till varje måltid,
* Han var säker på att hans mamma var oskuld, och hans mamma var säker på att han var Gud.
Medan ytterligare tre företeelser pekar på att han kan ha varit från Kalifornien:
* Han klippte aldrig håret,
* Han gick omkring barfota,
* Han grundade en ny religion.
Men - de mest övertygande bevisen talar faktiskt för att Jesus var kvinna:
* Han blev tvungen att utfodra en stor mängd människor på kort varsel fast det inte fanns någon mat,
* Han försökte göra sin röst hörd bland massor av karlar som inte fattade ett dugg,
* Till och med när han var död var han tvungen att gå upp för att det fanns mer jobb för honom att göra...

torsdag, december 01, 2005

Världs AIDS dagen

På Världs AIDS dagen länkar jag under rubriken till Svenska Kyrkans Mission. Årets julinsamling går till AIDS-arbete världen över.

Marta Axner skriver om AIDS, kön och makt:

http://martaaxner.blogspot.com

Snabbis

Faktiskt är det så, att väldigt få av 2:a årtusendets kyrkoläror är grundade i Bibeln.
Sammantaget läses kanske 10 sidor som "bevis" för ditten och datten.
Men det handlar då mestadels om verser och begrepp och ord, som blivit obsoleta; alltså med tiden blivit inaktuella.
Som en gång talat om samhällsförhållanden som inte finns kvar: främmande kulter, Husbondevälde, osv.
Dessa har återanvänts i 2:a årtusendet av Europas ny-platonistiska akademiker som - naturligtvis – har läst in ny-platonistiska läror på dessa ställen, med hjälp av ny-platonismens speciella läs-metod: allegoria.
Ett bild-språk som uppfanns århundradena före Kristi födelse vid Museiån i Alexandria, och där det är baksidan som räknas.
Hela 1000- och 1100-talets kyrko- och socialpolitik har placerats i Bibeln: principat, prästcelibat, korståg, abstinenser, osv.
Medlet har varit att "man", dvs. akademikerna har läst Bibelns; LXXs och NTs, specifika teologiskt tekniska grekiska, som den allmänna eller (som det passat) den Platonska Akademins akademiska grekiska.
Teologiska, kultiska och sociala begrepp (däribland II, VII och X Buden) har blivit sex – allt i socialt disciplinerande syfte!
Och det är ännu ingen som kan säga hur mycket av detta som var medvetet och hur mycket av det som var o-medvetet.
Det måste forskas väldigt mycket mer för det.

Ord och Begrepp

1 Sam 20:42 är en Valfrändskapsformel. Tvärt emot nutidens föreställningar om "homosexualitet" binder den ättlingarna!
Våra begrepp om "homosexualitet" och "heterosexualitet" är från 1892 och har bytt innehåll sedan dess...
De skall inte läsas in i Bibeln.
De ord som används i berättelsen om David och Jonathan (och för den delen Saul och David) är starka.
Men inte specifika på vårt 1900-talssätt, för en viss "sexuell orientering". De är i hög grad de samma eller motsvarande som Jesus använder i Evangelierna, när han säger till Petrus: Älskar Du mig? t.ex.
Vi måste alltså först inse att förflutenhetens landskap är ett främmande landskap, nämligen förmodernt och att vi lever i moderniteten.
Denna uppkom i Västerlandet i 1800-talet (industrisamhälle, medelklass, sänkt nativitet). Bl.a. innebar den nya "kön"; nämligen 2 stycken antagonistiska sådana. I förmoderna kulturer finns endast ett; kvinna.
Detta har, pga det alexandrinska idé-arvets sexualskräck, lett till en omfattande sexualisering av kulturella uttryck.
Att hålla handen, kyssas, vara sängkamrater, osv. är fortfarande självklart i förmoderna samhällen, dvs. allt utanför Västerlandets metropoler.
Härav följer inte att vi kan förneka kärleken mellan David och Jonathan – eller Ruth och Noomi för den delen.
Bara att vi måste inse att det som inte är ett problem inte definieras – och att det som inte definieras inte är ett problem...
Dagens påståenden inom akademía att Judendomen skulle ha varit sex- och framför allt homosex-fientlig för 2000 år sedan, är en projektion av den egna ny-platonismen.
Den bygger på att det inte finns något som tyder på det...
Vad som finns är den filosofiskt anfäktade Filon av Alexandria och dubbelförrädaren "Flavius" Josephus né Levi.
Filon är ett tragiskt fall av självförnekelse, som förtvivlat kämpar för att göra sig accepterad av de anti-judiska filosoferna i Alexandria (historiens första pogrom var i Alexandria) genom att framställa Judendomen som mera sex-fientlig än Filosofin själv ;=)
Det är Filon som sexualiserar Sodomberättelsen, t.ex. Men ingen lade märke till det på 1500 år (Dr Johannes Calvinus)!
Say no more.
Det finns ingenting som tillåter föreställningen att sex var ett problem i GT, däremot för de indo-europeiska filosoferna vid Museion i Alexandria.
Men detta handlade om sperman, som identifierades med den manlige akademikerns själ och alltså icke skulle spillas (mastur-bation).
Detta, motiverat med malakós i 1 Kor 6:9, var kyrkolära i Väst fram till Pater Zerwicks Grammatikaliska analys 1966, då ordet homosexualiserades på det sena 1900-talets essentialistiska vis: catamita; passiv bög.
Pater Zerwick förändrade alltså 1 Kor 6:9 från (heterosexuell) aktivitet för alla, till essentiell identitet för den nya minoriteten.
Dagens skrik om homosexualitet är nytt; en aggressiv heterosexistisk socialpolitik från USA post 1970, förd i kvasi-bibliska termer med tillhjälp av homosexualiserade bibelöver-sättningar; den första RSV 1947.
Men 1 Kor 6:9 är fortfarande Bibel-"bevis" mot "masturbation" i Öst ;=)
Det andra ordet i 1 Kor 6:9 som har homosexualiserats symmetriskt i 1900-talets 2:a hälft (1917 var visserligen först, men det handlar om att legitimera 1864 års strafflag): arseno-koítai, betyder just manliga sängkamrater. Inget annat.
Sängkamrater var nu alltid av samma kön, så pga betoningen av "manliga", torde ordet syfta på manliga sängkamrater hos xärai; änkor, dvs. självförsörjande kvinnor, dvs. ett slags Escort service, antagligen bedriven av eunucker.
Förflutenhetens landskap är ett mycket främmande landskap...
Jur. Dr. Johannes Calvinus' abrovinsch att ordet skulle vara en "sammanställning" av Paulos själv av tvenne ord som råkar stå bredvid varandra i Lev 20:13, är naturligtvis en integristisk fantasi.
Paulos själv använder aldrig ordet ársenos (eller det motsvarande thälu; fitta), utom negerande i Gal 3:26-29.
Det rimligaste antagandet (enklaste) är "bara" att det är Korintslang, eftersom det inte är belagt före 1 Kor (som visserligen är 3:e Kor ;=)
Så det är sant som "Axel" säger; att man kan bevisa vad som helst med Bibeln – det har skett hur många gånger som helst genom historien, alltifrån Esras etnicering 398 f.v.t. – men läser man noggrant blir det inget kvar av stolligheterna...
Ordet arsenokoítai själv säger ju inte vad som är subjekt eller objekt, men den gamla latinska översättningen – kanske inte mer än 75 år yngre än Paulos' brev – är just masculorum concubitores; manliga sängkamrater.
Jag tror man kan lita på det.