fredag, november 19, 2010

RUT, the Sequel...

A while ago, the 14 of August I wrote a post in Swedish: Bedrägeri med ROT/RUT. I didn't translate it, because it was a technical one about strange Tax rule introduce by the Government.

It (somehow) made the Feed thing go off, none of the Blogs who regularily publish my posts have managed to reconnect since then...

But now I make another try; RUT, the Sequel. It's in Swedish.

Min syster och jag har båda blivit bedragna av den ohederliga RUT, och det kommer nya förvecklingar hela tiden.

Bouppteckningsmannens städning av pappas franska-källare i Lunden har betalats 1 oktober 2009 till fulla beloppet av Advo-tjaten (2.560:- för en liten källare), och sedan har en Jarek Boström 760121-0656 i Älvängen krävt Skatteverket på halva summan av min kvot RUT pengar (idet att han sade sig ha fått betalt den 2 oktober 2009), och av min syster likaså, vilken begäran således inkom 2 alt. 5 månader för sent, och avslogs...

Detta enligt Skatteverkets brev till mig, dagtecknat vår födelsedag 28/6.

(Begäran om RUT pengar skulle alltså först vara inne sista januari, vilket av okänd anleding utsträcktes till den allmänna deklarationsdagen 1 maj...)

Varefter samme Jarek B. i sin firma STÄDYS' namn, ytterligare krävt summa 1.280:- av min kvot och detsamma av min systers, nu med föregiven betalningsdag den 16 juli 2010...

... vilket emellertid inte stod i Skatteverkets andra Meddelande av 24 juli i år, utan delgavs mig först per telefon 8 november 2010.

Detta andra krav blev beviljat.

I ingetdera brevet står var brottet skulle ha skett, eller ens vad det bestod i... "Preliminär skattereduktion för Husarbete" lyder rubriken. Och jag bodde på två olka orter under taxeringsåret...

Jarek B. vill alltså ha dubbla summan av den fördömda Allians-regeringen, dvs. skattebetalarna, för en städning som han redan fått betalt för av Dödsboet gm Advotjaten den 1/10 2009, och vilken gäller ett styck franska-källare (liten), tillhörig vår pappa, som dog 12/11 2008...

Att Dödsboet betalat STÄDY den 1 Oktober 2009 står i Advo-tjatens kontoutdrag från hans Sparbank (Orust).

Jag har mailat Advotjaten den 23 augusti och frågat vad detta handlar om, men inte fått något svar...

Skatteverkspersonen jag talade med 8/11 (4:e försöket ärendet) sade emellertid att endast levande personer kan sluta RUT-berät-tigande avtal... Och pappa hade varit död i 10 månader när Advo-tjaten äntligen kom sig för att låta städa ur den källare där pappa hade läst franska på gamla da'r (han var uppe på B-nivå), och som Advotjaten hade sålt i augusti till rövarpris.

Andra än levande personer (dvs. Dödsbon) får vackert betala hela summan direkt. Och har, alltså, gjort så.

Skatteverkspersonen hade inga förslag, mer än att han slullle skriva till Jarek B. och fråga...

Men det är i alla fall bättre än den förste bureaucraten jag talade med, som svamlade om "parametrar"!

Hur som helst torde det vara mer än uppenbart vad saken handlar om.

Det hela lär hålla på ett tag till...

Tillägg:

Häromdan blev jag uppringt av Skattemyndigheten, som fått svar av Firma Städy. Denna sade däri "vi har gjort fel"! och det är ju vackert så, men varje Skattemyndighet värd namnet bör nog hålla ett öga på Firma Städy i fortsättningen...