måndag, juni 26, 2006

Buden

Någon dag när jag hinner skall jag göra en kommentar till Leviticus-stället nedan. Till dess får ni nöja er med en översättning av Buden.
Dessa var från början 12; sex kultiska och sex kollektiva och sociala. Talet om Budens 2 tavlor är alltså äldre än de nuvarande räkningarna (olika för varje tradition).
Jag markerar den ursprungliga texten med svart och markerar tillägg med rött. I sista budet blir det lite rörigt, för de båda versionerna i 5:e Mosebok och 2:a Mosebok skiljer sig åt i om hustrun eller Huset kommer först, och Luther (vars version är mest bekant för oss) blandar de båda versionerna och delar det sista budet i två; 9 och 10.
Som ni kan se, är inte bara räkningen olika, utan en del Bud har ändrats till sitt innehåll, eller helt strukits (kultbildsförbudet).
Du skall hedra din Fader och din Moder är inte ett bud till det lilla barnet, att äta upp sin kalla och stelnade frukostgröt, utan ett bud till den vuxne mannen att ta hand om sina gamla föräldrar på deras ålderdom.
Buden är skrivna i 2:a person singularis maskulinum imperativ, alltså till Husbonden.
I Ezraisk tid (398 fvt) sågs Buden som vändande sig till alla män. Hos Jesus i Bergspredikan ingår även husbonden i Huset, vilket han ju inte gjorde från början. Hos Paulos i 1 Korinthierbrevet handlar budet om att inte svika om Husförsamlingen: Kristi kropp.
Sexualiseringarna av fyra av Buden kom i sen-Karolingisk tid med Scholastiken; crowd control.
Märk att "6:e" budet säger Du skall icke svika (ditt Hus). Det förvandlades till hustuns äktenskapsbrott i Karolingisk tid, vilket inte skrevs in i Biblarna förrän i och med renässansens över-sättningar till folkspråk.
De kollektiva Buden om Huset motsvarade vår Husbondemakt. Du skall icke döda handlar alltså om Hushållets medlemmar, något som vi idag kallar hedersmord. Dessa förbjöds alltså i Buden för länge, länge sen, i Byzantinska Riket i 500-talet, något senare i Svensk lag - ända till 1929 var det tillåtet för arbetsgivare att (heltvisst i "uppfostrande" syfte) slå anställda under 18 år. Skola-gan avskaffades 1954, barnaga (åven den i uppfostrande syfte) 1966 osv.
1. = de ursprungliga 12 Buden, I. = de X. Judiska buden, (1:a) = Luthers räkning, 1. = Övriga.


DET STORA BUDET.

1. I. Jag är Herren, din Gud, som förde dig ur Egyptens land; ur träldomens Hus.


KULTISKA Bud.

2. II. (1:a) 1. Det skall icke finnas, för dig, andra Gudar,

3. 2. Inför mitt ansikte gör dig icke Avgudar,
inte heller någon Avbild,
av det som är in Himlarna, eller det som är på Jorden, eller det som är i Djupen under Jorden
.

4. Tillbed dem inte,
och dyrka dem inte heller,
ty jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud,

som återkastar fädernas överträdelser på barnen till tredje och fjärde led av dem som hatar mig, men gör Nåd med tusenden som älskar mig, och följer mina Bud.


5. III. (2:a) 3. Missbruka inte din Herres Gudens Namn till fåfänglighet,
ty icke kan Herren din Gud rena
att du tar hans Namn till fåfänglighet
.


6. IV. (3:e) 4. Tag Sabbatens dag så att du helgar den,
så som Herren din Gud bjöd dig.

Sex dagar skall du arbeta och göra allt ditt arbete,
Men den sjunde dagens Sabbat är Herren din Guds,

icke skall de då göra något arbete; din son eller din dotter,
din slav eller din slavinna,
din oxe eller din åsna, eller något av dina djur,
eller främlingen som bor hos dig,

utan de må vila, din slav och din slavinna, och din åsna, likaväl som du
.

Och minns hur du bodde i Egyptens land, och Herren din Gud förde dig med stark hand och utsträckt arm, ty bjöd dig Herren din Gud att hålla Sabbatens dag och helga den.


KOLLEKTIVA Bud. (Huset)

7. V. (4:e) 5. Hedra din Fader och din Moder,
som Herren din Gud har bjudit dig,
så att du må tillväxa och bo länge på Jorden,
som Herren din Gud givit dig
.


8. VI. (5:e) 6. Du skall icke döda.


9. VII. (6:e) 7. Du skall icke svika.SOCIALA Bud. (Nästan)

10. VIII. (7:e) 8. Du skall icke stjäla. [= människor för slavmarknaden]


11. IX. (8:e) 9. Vittna inte falskt mot din Nästa genom att säga osanning.


12. X. (10:e) 10. Trakta inte efter din Nästas hustru,
(9:e) trakta inte efter din Nästas Hus, (eller hans åker),
(10:e) inte heller hans slavar, eller hans slavinnor,
eller hans oxar, eller hans åsnor,
(eller några av hans djur
),
eller något av det som är din Nästas.


22. Dessa Ord talade HERREN till hela eder Församling
på Berget ur elden, molnskyn och töcknet,
med hög röst – och han talade så intet mer.

Och han skrev dem på två stentavlor, som han gav åt mig.


Märk den gammaltestamentliga teologin i orden: som Herren din Gud har bjudit dig, så att du må tillväxa och bo länge på Jorden, som Herren din Gud givit dig.

Det är summan av Evangelium.

måndag, juni 19, 2006

Ny Presiding Bishop i TEC

The Episcopal Church, USAs anglikanska kyrka, har just valt ny Presiding Bishop, som motsvarar de andra anglikanska kyrkornas Primaser.
Valet föll på nuvarande biskopen av Nevada, Katharine Jefferts Shori.
Ungefär 95 av 108 Stift röstade för henne, men det kommer att bli en del tandagnisslan i vissa delar av den Anglikanska Gemen-skapen - vissa anglikanska provinser har inte ens kvinnor som präster...
Anden blåser dit Hon vill.
Klicka på rubriken!
Den som har stark mage, kan läsa kommentarerna på Virtueonline ;=)
Titus 1:9, Canon Kendall Harmons site - allmänt ansedd som den näst värsta anglikanska - har numera "modererade" kommen-tarer... Här kan ni läsa hur hans Webb-älvor försöker stämma i bäcken. Och här är Titusonenine.

fredag, juni 16, 2006

Lev 18:19-23 - the best Modern version

Like most modern bibles the Roman 1955 Bible de Jérusalem of the French Dominicans (translated into various languages from 1966 onwards), along with the equally Roman 1970 New American Bible and the 1972 Roman version of the 1947/1952 Calvinist Revised Standard Version, is claimed to be a translation from the 9th century Mazoretic OT and the Alexandrian Sondertradition mid 4th century Codex Sinaïticus NT, but, as always, the renderings depend on the specific tradition of the translators, in this case the Roman Latin Version as changed in late 12th century Paris and "canonized" by the mid 16th century Tridentine Councils.

19 Tu ne t’approcheras pas, pour découvrir sa nudité,
d’une femme que ses règles rendent impure.

20 À la femme de ton compatriote
tu ne donneras pas ton
lit conjugal,
tu en deviendrais impur.

21 Tu ne livreas pas de tes enfants à faire passer Molek,
et tu ne profaneras pas ainsi le nom de ton Dieu.
Je suis Yahvé.

22 Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme.
C’est une abomination.

23 Tu ne donneras ta couche à aucune bête eis Spermatismòn;
tu en deviendrais impur.
Une femme ne s’offrira pas à un animal pour s’accoupler à lui.
Ce serait une souillure.

Note that the Bible de Jérusalem “translates” verse 23 from the LXX, not from the Parisian Versio vulgata... but eis Spermatismòn is still being omitted.

In verse 23 I put “femme” in black, due to the uncertainty created by the dual meaning of the word; as in Greek it’s either woman or wife, depending on context. Here – as generally in LXX Greek – it should read wife, not woman.

The couche in verse 23 is of course not the Macaroni verb of verse 22, but a different word for bed - that is strictly speaking not a bed at all, but a couch – but let us be kind and proclaim that the French Dominicans do, after all, manage all 3 Beds.

Not bad, considering.

Lev 18:19-23 - the Renaissance version

As most post 16th century "translations" up to the mid 20th century, the King James Authorized Version 1611, revised 1785, follows the so called Textus Receptus, that is late manuscripts belonging to the 5th century Byzantine version of the General Text, but is in reality (and in the case of the KJV also admittedly) heavily dependant on the theological tradition emanating from the Scholastic novelties in the late 12th century Parisian Versio vulgata:

19 Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness
as long as she is put apart for her uncleanness.

20 Moreover thou shalt not dåsein lie carnally with thy neighbour's wife,
to defile thyself with her.

21 Neither shalt thou let any of thy Seed pass through the fire to Molech;
neither shalt thou profane my holy Name;
I am the LORD.

22 Thou shalt not lie with mankind as with womankind;
it is abomination.

23 Neither shalt thou dåsein lie sou with any beast eis spermatismòn
to defile thyself therewith:
neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto:
it is confusion.

As in early-modern translations generally, the 3 Beds have all disappeared!

Note that in verse 22, the KVJ is neither a translation of the LXX Greek, nor of the Parisian Versio vulgata!

Lev 18:19-23 - the Scholastic version

The Old Latin translation (2nd century North Africa, and later) as changed by the followers of Peter Lombard +1162/4 of the Sorbonne/Saint Victor 1160-1220, as canonized by the Tridentine councils, according to the 1895 edition:

19 Ad mulierem, quae patitur menstrua,
non accedes, nec revelabis foeditatem ejus.


20 cum uxore proximi tuo
non
coibis, nec seminis commistione
maculaberis prós autän.

21 De Semine tuo non dabis ut consecretur idolo Moloch,
nec pollues nomen Dei tui.
Ego Dominus.

22 Cum masculo non commiscearis coitu femineo,
quia abominatio est.

23 Cum omni pecore
non dåseis coibis sou eis Spermatismòn,
nec maculaberis cum eo.
Mulier non succumbet pan jumento, nec miscebitur ei:
quia scelus est.

Note that the 3 Beds have been changed to the verb coibis, to lie, (verses 20 and 23) and the Macaroni noun (generally given as a verb in late-modern translations) coitus (well know from later Medical Speak, as in coitus interruptus) in verse 22.

Note that verse 22 changes the verb koimaomai; lie with, lie, sleep, die, into the invention “commit”, at the same time as it changes the Bed of a wife into “womanly coitus”…

Also note, that verse 23 no longer has very much in common with the Greek text!

Leviticus 18:19-23 - the LXX version

For your edification I will now post the (probably Cultic) Taboos of Leviticus 18:19-23 in Greek, Latin, KJV and the French 1955 Bible de Jérusalem – the only translation where the word “Bed” actually occurs…

This is to give you an example of what has happened to the Sacred Texts of the Old and New Testaments in 2nd Millennium European platonizing Academia, and to show something of how this accommodation to the Social Policies of the Powers of this World has been achieved, from Ezraic times (398 BC) to the present – and continuing…

You are to look for the 3 Beds. They stand in verses 20, 22 and 23. I mark them blue for identification Bed.

Explanations:
I mark what I think are probably Ezraic glosses with red,
Yellow marks the dittographic gloss in the latter part of verse 23 (repeating the first part of the verse ;=)
Underlined are different words from those of the Greek Text, that is changes deliberate or no,
Bold words are added by the translators,
I mark green what are correct translations.
Greek words appearing in transcript in a translation mean that the translators somehow jumped them.

As the interpretation (admitted or no) of the Bible generally, the reading of the Taboos of Leviticus 18 depend on having some knowledge of the cultural and intellectual millieu of these pre-modern Sacred texts.

Koítän; the Bed, was the only bed found in most Households in Antiquity, being reserved for Master and Mistress. Well into the 17th century, male Household members generally slept on cots or mattresses on the floor, if not on the roof, and later – in colder climates – in basements or attics.

tetrápoun is probably kynä; a bibasthänai, that is "strong" or well endowed, male Temple prostitute, who spends his life on 4 legs… Nothing to do with later “bestiality”, but Cult; II Commandment; ... Don't have, don't worship, don't serve!

Here comes the Text - and again, you are to look for the 3 Beds.


The LXX Greek of the early 4th century Codex Vaticanus, according to Brenton 1852:

19 Kaì pròs gunaika en xårismå akatharsías autäs
ouk eiselísä, apokalúpsai tän asxämosúnän autäs.

20 Kaì pròs tän gynaîka toû pläsíon sou
ou dåseis Koítän Spérmatós sou,
amarthänai pròs autän.

21 Kaì apò toû Spérmatós sou ou dåseis latreúein Árxonti,
kaì ou bebälåseis tò ónoma tò Ágiån,
egå Kúrios.

22 Kaì metà ársenos ou koimethäsä Koítän gunaikeían,
bdélygma gàr estín.

23 Kaì pròs tän tetrápoun ou dåseis tän Koítän sou eis Spermatismòn,
ekmianthänai pròs autó.
Kaì gynä ou stäsetai pròs pân tetrápoun bibasthänai;
mikstaròn gàr esti
.

Gynaikeían in verse 22 is actually not in the Vaticanus, but Brenton accomodating to the 12th century Parisian Versio vulgata of the Scholastics, who exchanged the noun "wife" for an adjective - which, however, does not change the Greek reading... it's still the bed of (the) wife.


My own translation of the same Taboos (2006-06-13):

19 And you shall not approach a woman who has gone aside
for the cleansing of her impurity, to uncover her secret parts.

20 And to the woman of your Neighbour,
you shall not give your Seed’s Bed.
You miss the mark thereby.

21 And of your Seed you shall not give to the worship of the Mighty,
and you shall not profane the Name of the Holy.
I am the LORD.

22 And with a man you shall not lay yourself in the Bed of a wife.
Impurity is therein.

23 And to no quadruped shall you give your Bed to get children.
you dishonour thereby.
And a wife shall not give herself to the strong quadruped
:
it is mixing.

Note, that verse 21 talks of the Mighty One and of the Name of the Holy One, of God: I am the LORD. No mention of a lesser god Moloch, even less of "going trough the fire"....

And remember Ezraic verse 24, which concludes verses 19-23:

Mä miaínesthe en pâsi toútois,
en pâsi gàr toútois emiánthesan tà éthnä, à Egå eksapostéllå prò prosåpou umån


Do not dishonour yourselves with any of these;
for in all these the Nations were dishonoured, which I drove out before your face…

Which expresses the Social Policies of the Persian inspired, Ezraic Ethnic cleansing, in the guise of the imagined Conquest of yore.