lördag, april 29, 2006

Pengar ljuger inte

Sedan ett kvarts sekel finansieras det anti-moderna anloppet på Episcopal Church of USA; den anglikanska kyrkan i USA och även på andra traditionella kyrkor i Nordamerika och världen, av personer som syftar till ett teokratiskt styre (googla på Theonomy!) och en återgång till samhällsförhållandena innan medborgarrättsrörelsernas genombrott från 1950-talets mitt genom Brown versus Board of Education, Rosa Parks, Martin Luther King, osv.

Detta börjar nu uppmärksammans mera allmänt, och kan studeras i en officiell rapport från Stiftet Washington under rubriken.

Andra som skriver om detta heta ämne just nu, är Thinking Anglicans, Father Jake stops the World och Political Spaghetti (länkar till höger).
Talk to Action skriver om detta på heltid.

fredag, april 28, 2006

Gospel of Judas på amerikanska

Hittade just detta på en blogg som heter Gladly Suffering Fools via Bad Alice.
Klicka och läs!

lördag, april 22, 2006

Först Pride i Borgholm... och så nu detta!

Kyrkans Tidning meddelar att äktenskap ingåtts i Toronto, Kanada enligt 1 kap. 7 § IÄL:
Äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks.
Men det står inte på familjesidorna...
Klicka på rubriken!

fredag, april 21, 2006

Roots

Obadiahslope wrote: ”The critical area of difference IMHO is the doctrine of revelation and the place of scripture.”
Now, these are Indo-European concepts, not Biblical ones. They come from the anti-Cosmic Hellenistic Philosophy of old Alex. Cosmos is created by the Demiourgos, the Soul/sperm of man (women don’t have sperm and consequently no souls) is im-prisoned in the Dust of the Vale of Tears.
Real reality is somewhere else; in the World of Ideas.
“Revelation/Salvation” of this “truth” (which is Absolute Truth!) is either direct or by a Holy Scripture in the singular, singularly fallen from the skies.
This explains how Nigerian Archbishop Akinola can say to Peter Boyer of The New Yorker that he “knows” the “mind” of God. The small “nous” of man has direct access to the big Nous of The Highest Being, through “revelation”.
The idea of a "sufficient" and "harmonic" Scripture in the singular, being in it self “revelation” and leading to “salvation” is not how the Church sees her holy scriptures in the plural.
To the Church, the holy scriptures are not “revelation/salvation”, but witnesses. They witness to the good Works of the Holy Spirit in God’s good Creation, in the Lives of humans and in the Congre-gation.
Further, to a Lutheran tradition, “the Word of God” is the spoken word; preaching, not the print. The same goes for Hebrew and Arabic; kitav/b being the word written, Koran referring to the real thing; the spoken word; the address.
The 1593 Church of Sweden Confessio fídei says in its 1st article, that it’s the “writs of the holy Prophets, the holy Evangelists and the holy Apostles”, that are God’s word written. This is a rebuttal of the Calvinist formula “the Prophets and the Apostles” (anta-gonistically) referring to (a shortened) OT and NT.
Other scriptures are not in themselves “canonical”, leaving both the Books of Mose (not being written by Moses, who is not a Prophet) and the late OT Hellenistic deutero-canonical scriptures – “apocrypha” to Calvinism (we put these together in a section of their own between the OT and NT) – and the 2nd century NT deutero-canonical scriptures into social disciplining – "canonical" to Calvinism – in a middle ground, where they are appreciated for their merits, not for their Errors (subordination of women and slaves, and so on).
To which one must add the Indo-European concepts of “law” and “works”. “Law” in our Bibles is a corruption of Tradition. Judaism never was about law. Only Calvinism is legalistic.
Calvinism continues the anti-cosmic Indo-European Academic teachings of a Salvation from the Prison of the Spirit in the Dust of the Vale of Tears of the Demiourgos, to The Highest Being through Merit achieved by Works of Law.
Karma and Mocksha.
Lutheranism rejects both the Works of Rome and Calvinism. Only that which is necessary for Salvation is necessary for Salvation! If anything not necessary is claimed to be, it must be rejected flatly!
To the Bible Creation is God’s good work – and only the works of God are Good works. The Bible witnesses to the good works of God – and is to be read, loved and cherished.
And not least; correctly translated ;=)
(överfört från Father Jake's blog)

söndag, april 16, 2006

Dagens fundis

En insändare i Piteå-tidningen berättar hur allting hänger i hop, två veckor för sent.
Utvecklingsteorin är fel. Kristna måste få skadestånd.
Klicka, läs och njut!
Jag hittade minsann inte detta själv, utan fick det snällt i e-posten av Ingemar (länk till höger)

fredag, april 14, 2006

Altar

Her er eit helga altar
for alle som ynskjer be.
Mange har sökt inntil det
og tagalle böygt sitt kne.

Vi og kjem framåt med hjarta fullt
og snur oss den same leid.
Vi vill berre ynskje for all som ber:
Å Gud, ver til for dei!

Dei må ikkje tru på deg fåfengt.
Gjev deira böner held.
Gjev dei får finne dei kjaere som kvarv
i döden djup kveld.

Gjev han er til, den freden
dei vonar å nå til slutt,
femnast av den må alle dei
som bad om det sårt og trutt.

Ja, der må vera ei open dör
for alle som heim vil snu!
Hjarta er fult av bön i kveld
for alle menneskes tru.

Halldis Moren

onsdag, april 12, 2006

Tradition

Children, I have something to tell you about the Law. It isn’t.
The word nómos may very well mean “law” in Academic Greek, the artificial Greek of Platonizing Academies – what do I know? But in the theological/technical lingo of the Septuagint and the NT, it doesn’t. It means “Tradition”.
Something that is passed on; given.
The same root occurs in kläronómo; to take ones lot in the Kingdom, to share, being part (for instance in 1 Cor 6.9-11).
Which is not about “inheritance” in a Canon law sense, because “property” did not exist before the “natural” (= idealistic, that is un-natural) legal theories of the 13th century.
The Inheritance belonged eschatologically to the House/Family/ Clan – that is over Time. Not individually to the person (who wasn’t defined as an “individual” before Modernity). Thence “lot”. It’s temporary.
And then we give away to the next generation. Tradition.
“Fiddler on the Roof.”
That tradition has been turned around to mean something un-altered, immovable received from “Fathers”, is a sign of what happened to Christianity in 2nd Millennium European Academia.
Idealism. Legalism. Works.
The loss of a sense of Time, the Time of Creation; of the sanctity of God’s Very Good Creation.
Speaking of Works, we all “know” for a received fact, that Judaism is legalistic and that the Pharisees were Bad. It ain’t true. Judaism never was legalistic, nor were the Pharisees legalistic in our (post 16th century Renaissance) understanding of the word (they certainly were more so than the vast majority in their own day).
The ethos of Judaism is not Merit; Qualification, as per Indo-European Philosophy, but an Accompaniment, something to go with being part.
To break a rule, to transgress, to trespass, is not to “sin” in a 12th century sense.
Judaism does not do Sin.
The LXX word translated as “sin”; amartía is what you do in Long Bows; you step over the line. This makes the arrow miss the mark – it will pass above and beyond!
We fail because we try too much. Not the other way around.
So, whenever you bring out the Good Book: forget “Law” – it’s Tradition.

tisdag, april 11, 2006

Nyttan av bön, eller Abstinens kan ge dig astma, säger Gud

En utskrift av en intervju från CBS News med den amerikanske guldgruve- och TV-kanalsägaren och pastorn Pat Robertson.

(fast hostan verkar inte riktigt bra ;=)

måndag, april 10, 2006

Förväntad livslängd

Diktatur, inkompetens, korruption och otillräckligt hälso- och sjukvård gör att skillnaderna i medellivslängd ökar mellan världens länder.
I dag skiljer det mer än 50 år mellan kvinnor i Zimbabwe och Japan, t.ex.
BBC har artikeln under rubriken.

Falska lärare

Politisk Calvinism är ett stort och alltmera farligt samhälls-fenomen. Även i Europa försöker människor blanda samman religion och politik, som Bängt XVI gjorde vid en audiens för företrädare för Europeiska Folkpartiet, EU Parlamentets center-högergrupp, där bla de svenska Moderaterna är med, härom veckan.
Garry Wills professor emeritus i historia vid Northwestern University skriver en artikel i New York Times om nutidens amerikanska missbruk av Kristendomen för politiska ändamål.
Klicka, läs och begrunda!

lördag, april 08, 2006

Förspråk

Ur Gustaf I:s Bibelöversättning 1541:

Förspråk på S. Pauli Epistel til Philemon.

Thenna Epistel giffuer före itt mesterlighit liufflighit Exempel om Christelighen kärleek, Ty här see wij, huru S. Paulus vndfåår then fattigha Onesimum, och fördagtingar honom för hans Herra ganska kärligha, och steller sigh icke annars, än som han hadhe warit then samma Onesimus, som brutit hadhe.
Doch gör han thet icke såsom medh wold eller twång, som han wel hadhe mått, vthan läter fara sin rett och macht, ock skal haffua sin rett fördragh. Lijka som Christus giordt haffuer medh sin fadher, så gör ock Paulus medh Philemon för Onesimo. Ty Christus haffuer ock låtet fara sin rett, och offuerwunnet sin fadher medh kärleek och ödhmiukt, at han moste affleggia sina wredhe och godha rett, och tagha oss til nådher för Christi skul, som så alffuarligha legger sigh vth för oss, och tagher sigh thet så när om oss.

Lilla Fridolf och Selma får nobben

Engelska sk evangelikaler, dvs calvinister, har delvis stora problem med kvinnor, mycket stora problem med muslimer och klarar inte alls av trans- och intersexuella. The Church of England Newspaper berättar i senaste numret om en broschyr som utarbetats av Evangelical Alliance och någonting som kallar sig Parakeleo Ministry, med anledning av att engelska transsexuella sedan i november kan byta personnummer...
Det gäller nu att varna pastorerna så att de kan mota Ole i grind - och särskilt Ola ;=)
"Keith Tiller . director of Parakeleo Ministry . says it seeks to uphold biblical values to the transvestite, transsexual and trans-gendered community."
“The booklet has a number of frequently asked questions for people coming at this subject with no experience, and also explains the political and legal situation, as well as pastoral guidelines for churches."
Sug på den en stund: To uphold biblical values to the transvestite, transsexual and transgendered community...
Om det inte vore så gräsligt, skulle det vara rätt kul att vara en fluga i taket och se reaktionen när Selma och lilla Fridolf blir nekade vigsel, med anledning av att pastorn tror - men inte vet - att Selma är en Selmer ;=)
Klicka och spy!

Att vandra i någon annans mockasiner

Sydsvenska Dagbladet berättar i dag om Katarina, som klippte håret kort och klädde sig i manskläder...

Läs och fundera!

tisdag, april 04, 2006

Det rör sig under stenarna

... och nu börjar saker krypa fram som varit fördolda för den stora allmänheten.
Regeringens extramiljoner till historisk forskning om vårt nära förflutna börjar nu ge ifrån sig resultat. Dagens Nyheter berättar om hur tyska raslagar, de sk Nürnberg-lagarna, tillämpades i Sverige av svenska myndigheter, inklusive präster och domstolar.
Och det är inte att förundra sig över, för de svenska raslagarna var enligt förståsigpåarna värre än de tyska.
Och glöm inte länken till sidoartikeln!
Tisdag 4 april 2006: En artikel till.