fredag, mars 31, 2006

En hund begraven...

Jag sitter sedan i går och går igenom översättningarna i Roms officiella bibelöversättning Versio vulgata och de lika officiella svenska Kyrkobiblarna 1917, 1981 och 2000, för orden porneía och moixeía, som handlar om tempelprostitution i II Budet (Luthers 2:a); inte hava, inte dyrka, inte tjäna, respektive illo-jalitet gentemot Huset/gruppen/husförsamlingen, dvs. husbonde-makten i VII Budet (Luthers 6:e).

Beträffande moixeía blir summeringen denna för 1981 och 2000:
Endast 3 moixeía är korrekt översatta till trolöshet.

Däremot gives 10 äktenskap
och 4 äktenskapsbrott i 1981,
och 10 äktenskapsbrott i 2000.

Essentialiseringen är stark:
4 äktenskapsbrytare
2 äktenskapsbryterska
samt 4 hor / horkarlar (vilket alltså vore en passabel översättning av porneía)...
Därtill 1 moixeía återgivet som ” men begår det själv” och 1 som lösaktiga kvinnor.
Det hela är rätt anmärkningsvärt, så mycket mer som det inte finns något ord "äktenskap" på grekiska - det finns ett för bröllop, men inte för äktenskap ;=)

Italienska seder

Anonin Scalia en av domarna i USAs Högsta Domstol har besökt Mässan i katedralen i Boston och därvid gjort en obscen siciliansk gest åt en fotograf.
När saken kom ut skrev Justice Scalia arga dementier per brev till stadens tidningar...
Nu är bilden ute - och fotografen har fått respass.
Family values!

torsdag, mars 30, 2006

Barnens Venner

Expressen har en sensationsartikel med intervju med en företrädare för Dyrens Venner, om en utmätt villa i Stavanger, där ett större antal utsvultna katter och ett halvätet katt-kadaver hittats i högar med sopor och träck, när huset togs i beslag.
Husets före detta mänskliga innevånare, en mor och 2 barn, avvek i februari.
"Det finns misstankar" säger artikeln, att även barnen har bott i denna misär...
Det är till att hålla verkligheten i från sig! Dyrens Venner är med rätta upprörda - men var är Barnens Venner?
"Det finns misstankar..."
Inför lämplighetsprövning!

1st Amendment

I USA, yttrandefrihetens förlovade land, blir det vanligare och vanligare med reklamvägran i TV.
Alltså att TV-bolag inte vågar sända reklam från den eller den - pga påtryckningar, bojkottupprop osv, från American Family Asso-ciation, Institute for Religion and Democracy eller någon annan av de oändligt många calvinistiska påtryckningsgrupper, som - mer eller mindre uttalat - syftar till att blanda ihop kyrka och Stat.
America Blog rapporterar om det senaste fallet; hur ABC inte vågar sända en reklamsnutt för United Church of Christ.
Länken i artikeln går till en e-postprotest till ABC.
Klicka, se och fundera!

måndag, mars 27, 2006

Auf ein altes Bild

Med anledning av Marie bebba, som ju var i lördags, kom jag att tänka på en sång av Hugo Wolf, som jag har på en cd med Kathleen Ferrier och Phyllis Spur. Det är en upptagning från Norsk Riks-kringkasting 1949.
Kathleen Ferrier var en Lancashire lass, som ännu ihågkommes av barnen till dem som kände henne, när hon var postfröken, för sin värme och sin skalkaktiga humor: Listen to me! I'm good brukade hon säga - och så får man ju inte säga ens i norra England...
Texten är av Eduard Mörike och beskriver en gammal tavla, just en sådan - en tidig en från 1400-talet; en av de första med riktigt perspektiv - som finns på sydväggen några meter från stora väst-portalen, i katedralen Saint Sauveur i Aix en Provence.


In grüner Landschaft Sommerflor,
Bei kühlem Wasser, Shilf und Rohr,
Schau, wie das Knäblein sündelos
Frei spielet auf der Jungfrau Schoss!

Und dort im Walde wonnesam,
Ach, grünet schon des Kreuzes Stamm!

lördag, mars 25, 2006

Rapport från ett soppkök

Jerry och Stacey Kramer driver The Church of the Annuciation in Exile, komplett med soppkök, i La Novelle Orléans. Det har gått 7 månader sedan Katrina och orkansäsongen är tillbaka i juni.

Klicka och läs!

(från Titusonenine)

Maledictus

BBC rapporterar och det är så gräsligt så jag finner inte ord - ni får läsa själva.

Mor Bush och Skatten

America Blog har i dag en länk till Huston Chronicle om det siffer-mässiga kring Mor Bush och hennes avdragbara "donation" till Katrinas offer.
Di rike di kan - och di fattige försöker ;=)
(KDS har velat införa samma system i Sverige i många år)
Tillägg: Det framgår nu att Mor Bush äger aktier i sonens företag.
Hon har alltså "donerat" katastrofhjälp till sig själv.

fredag, mars 24, 2006

Mänskliga rättigheter i Nigeria

Matthew Thompson på Political Spaghetti sammanfattar dagsläget om den föreslagna nigerianska lagen som, om den införs, kommer att betydligt inskränka alla nigerianers mänskliga rättigheter, i syfte att (på Nigerianska Anglikanska kyrkans uttryckliga åstun-dan) hindra människor att anordna, delta i, bevista, skriva om, osv. partnerskapsceremonier, diskussioner, osv - allt vid äventyr av 5 år i sinkabirum.
Homosexualitet är redan straffbart med 14 års fängelse.
Intressant är oxå, att Nigerias president Generalen Obasanjo just är på (eller skall - uppgifterna varierar) officiellt besök i Wash-ington, hos en regim som inte riktigt vet vilket ben den står på, när det gäller Internationell rätt. Administrationen Bush II drog, som bekant, dragit tillbaka USAs stöd för den nya avdelning av Internationella Domstolen i Haag, som skulle syssla med statliga och politiska brott mot mänskligheten... dock har State Department utalat sig mot den tillämnade nigerianska lagen.
Vad som sägs face to face - om något - är en annan femma...
Emellertid har Human Rights Watch, Amnesty m.fl. protesterat.

Under rubriken!

Bortom all räddning

Korruptionen i USA slår nya rekord. Huston Chronicle berättar om Mor Bushs "donation" till orkanens offer.
Under rubriken!

onsdag, mars 22, 2006

Yttrandefrihet och yttrandefrihet

Kan inte låta bli att delge er denna tråd från America Blog.
Klicka, läs och förundras!

It's all about values

Steve Bell i The Guardian kommenterar Tony Blairs senaste bravad; pärskap för pund.

Cesser le feux

ETA lägger ner vapnen, decennier efter diktaturens slut.

O-Afrikansk verksamhet

Är sexualitet social och nyttig? eller individuell och ett problem...
Klicka, läs och fundera!

fredag, mars 17, 2006

Myt och verklighet

Det slog mig, à propos det höga anti-moderna skriket om Svenska kyrkans politisering, sossarna osv, att Kyrkomötets beslut om en officiell rit för Gudstjänst med Välsignelse av Registrerat Part-nerskap i oktober antogs med 2/3 majoritet - vilket innebär att ungefär en 1/3 av "politikerna" inte ville ha en sådan.
Samtidigt är det 864 präster (varav många pensionerade) som skrivit på den förment opolitiske Komminister Kalins (kd) hemliga lista mot partnerskap - och flera av dessa först sedan den blev hemlig. Men detta representerar bara ungefär 15% av prästerna.
Alltså är dubbelt så många av de hemska politikerna, sossarna, osv, "rättrogna" enligt Hr Kalins, m.fl. sätt att se det, som präst-erna!
Eller?

Omdömen

En opinionsundersökning i USA häromdagen frågade hur ameri-kanska folket helst ville karakterisera sin president George W Bush.

58% svarade Out of Touch.
Därefter i fallande ordning: Incompetent, Good, Idiot, Liar.

För ett år sedan, i januari 2005, var det vanligaste svaret Honest – vilket ju inte heller nödvändigtvis är så bra, men i alla fall klart bättre…
America Blog hade i går ett upprop till sina läsare att lista presidentens fel, misstag och bushisms. Någon påpekade rask att detta, pga omfånget, fordrar en alldeles egen internet-domän.
I skrivande stund är det 1051 kommentarer.

Klicka och läs!

torsdag, mars 16, 2006

Mer Politisk Calvinism

Amerikanska medier rapporterar i dag, att det i takt med den illviliga kritiken av den amerikanska konstitutionens system med maktdelning, i form av anklagelser mot rättsväsendet för politisk (vänster) partiskhet och "agendor", blir allt vanligare med hot mot domare.

En tredjedel av den federala domarkåren har begärt anslag för säkerhetsåtgärder i sina hem. America Blog har citaten.

Klicka och förfäras!

lördag, mars 11, 2006

Die Vögelein klein

Fågelinfluenza!

Välsignelse över Partnerskap

Kyrkostyrelsen är nu färdig med sina 3 förslag till Gudstjänst med välsignelse över registrerat partnerskap. Vad som nu återstår är att Domkapitlen skall yttra sig.
Förslagen visar, som man kan vänta i ekumenikens tidevarv, en anslutning till mönster och förslag från de Anglikanska kyrkorna, dvs. en försiktig teologisering i stället för HB 1811s civilreligio-sitet, genom att äktenskapet ses i ljuset av Skapelsen och det givna Livet, i stället för som en underordning till Samhällens bestånd.
Där finns följaktligen en välkommen betoning av Församlingens deltagande i parets liv.
Jag är särskilt glad över förslagens återgång till den svenska traditionens att älska dig i nöd och lust - men Calvinismens stats-absolutistiska, från engelska och amerikanska filmer inspirerade, "till döden skiljer er åt", som infördes i HB 1986, står tillsvidare kvar :=(
Hur skulle det gå om folk fick göra som dom vill?
I förslagen uttalas också möjligheten att på de lutherska reformatorernas vis inlämma välsignelsen i församlingens ordina-rie gudstjänst. Innan absolutismens forma tridentina infördes (mellan det calvinistiska Hovets misogyna HB 1604 och Lagbe-redningens dito Äktenskapslag 1915) var Mässan det som vigde parternas äktenskap.
Och gjorde dem till makar (jämställdhet), barn till arvingar och träl fri (Upplandslagen 1296)!

fredag, mars 10, 2006

Nigeria

I det alltid oroliga Nigeria går sakerna from bad to worse. Senaste rapporterna talar om ytterligare bortåt 150 döda, 50.000 internflyktingar, brända kyrkor och moskéer, privathus osv, till följd av våld mellan etniska, politiska och religiösa grupper i slutet av Februari.
Några försöker skylla detta på Jyllands Postens nidteckningar, men sanningen är nog att tillräckligt med anledningar finns lokalt och underblåses av samvetslösa politiker och kyrkoledare. Både Islam och Kristendom försöker expandera på naturreligionernas och varandras bekostnad. 14 av landets 32 provinser har infört någon form av sharia. Presidenten försöker ändra konstitutionen för att kunna sitta kvar en tredje period.
Det senaste försöket till syndabockeri är att regeringen, påhejad av Nigerias Anglikanska kyrka, har föreslagit 4 års fängelse för ingående, deltagande i, förespråkande, osv, av partnerskap och partnerskapsceremonier.
Som sådana icke finns, och homosexualitet ger 14 års fängelse i Nigeria, synes detta var något av en överloppsåtgärd. Och det skandalösa är, att den nigerianska Anglikanska kyrkan och dess pansarlimosin-försedde Primas över Hela Nigeria, Peter Akinola, Ärkebiskop av Abudja, ligger bakom.
Under rubriken finner ni en länk till Matthew Thompson på Political Spaghetti, som har många bra artiklar om eländet från människorättssynpunkt (hans fru är jurist). Fler artiklar finns i arkivet till Thinking Anglicans (länk till höger) i alltifrån i Oktober (då dessa saker först antyddes av Akinolas presstalesman Prosten AkinTunde Popoola, just på TA och i mail till mig och några andra).
Klicka, läs och förskräcks!

torsdag, mars 09, 2006

Gemenskap eller Imperium

Kloka ord av Mark Harris finns under rubriken.

Klicka och läs!

onsdag, mars 08, 2006

Vulgärbiologism

Skilsmässa är ärftligt! utropar Tuffe Uffes husorgan Världen idag i dag.
Klicka, läs och njut!

tisdag, mars 07, 2006

Alternativ verklighet

Hollywood sett av en Dr. Tony Beam, komplett med kommentarer på Virtueonline.

Klicka på rubriken!

Early warning

I efterdyningarna av 1950- och 1960-talens svarta medborgar-rättskamp skedde stora förändringar i USA. Några av dem på ytan, andra i tysthet.

Det var en demokratisk president, Lyndon B. Johnson från Texas, som lade fram de grundläggande rösträttslagarna 1964, och följden var att vita sydstatsväljare som ville behålla segregationen lämnade Demokraterna (som de tillhört alltsedan den republi-kanske presidenten Abraham Lincolns kamp mot slaveriet) och gick över till Republikanerna.

Den svarta medborgarrättsrörelsens återverkningar; flower power, anti-vietnamkrigsrörelsen, womens liberation, gay lib, osv, var alla väl synliga i samhälle och media. I skymundan skedde annat. En filosofie doktor gjorde sig ett namn som radioexpert på barnuppfostran. Aga var modellen. Han hette James Dobson och är fortfarande en av de mest inflytelserika i USAs politik, genom sin organisation Focus on the Family. Anita Bryant, Jerry Falwell och Pat Robertson (se också här) hör till samma reaktion och samma krets, liksom American Family Association, Concerned Women for America och många andra.

Vid samma tid skedde en kursförändring inom USAs största samfund efter Romerska kyrkan; Southern Baptist Convention. Från att ha varit på god väg att bli tämmeligen mainstream (som stora samfund tenderar att bli över tiden) och klart mindre bib-licistiskt, togs samfundet och dess seminarier nu över av krafter som ville hindra de pågående samhällsförändringarna. Den inter-nationella formen för detta var ett stort möte i Lausanne 1974, med åtföljande biblicistisk deklaration.

Bakom kulisserna finns The Institute on Religion and Democracy vars program, delvis på hemliga vägar, är att göra USA till en teokrati. Theonomy är ordet för den som vill googla. IRD finan-sierar delvis Anglican Communion Network som är verksamt inom den Anglikanska kyrkogemenskapen för att under det anti-koloniala stridsropet "Global South" göra med mainstream-kyrkorna, vad Lausanne-rörelsen gjorde med Southern Baptists.

En av de ledande anglikanerna i dessa strävanden är biskopen av Pittsburgh Robert Duncan. Läs särskilt nyheterna för det senaste halvåret, som alltså konkurrerar med Episcopal News Service, den amerikanska anglikanska kyrkans vanliga nyhetstjänst. De kan inte ens läsa samma nyheter!

I november 2005 hölls Hope and Future, ett möte med antimodernister från både USA och andra delar av den Anglikan-ska Gemenskapen, men inte minst från samfund och organi-sationer utanför densamma, såsom American Anglican Council. En sida med uttalanden finns här. Kolla mötets propagandafilmer Chose The Day och The Anglican Decision här.

Kendal Harmon, som medverkar i ett par av filmerna finns här. Lägg märke till tonen i kommentarerna! Ännu mer obehagliga är kommentarerna på Virtueonline, den webplats som har kanske störst betydelse för att hålla samman alla dessa nätverk och personer, och där t.ex. den nigerianske Primasens ÄB Peter Akinolas skandalösa brev "från Primaterna" i november till Ärke-biskopen av Canterbury publicerades innan Dr Rowan Williams hade fått det!

Länken i dag berättar om hur man känner igen, när ens församling är föremål för infiltration och kuppförsök.

Läs och förskräcks!

måndag, mars 06, 2006

The Clergy Letter Project

USA har i 1900-talet haft problem med tidigare okända, godtyckliga läsningar av Bibelns skapelseberättelser. Intelligent design, kallas det.
The Clergy Letter Project försöker mota Olle i grind. Hittills 10.000 underskrifter av präster i alla samfund.
Klicka, läs och bed!

Allt vad I gören

I Grandonkels (by adoption) Aftonblad läser jag i dag om samhällets minsta och mest försvarslösa. Artikeln finns under rubriken.
Bladet innehåller också en debattartikel om adoption, ett alldeles nytt rättsinstitut som infördes som en del i folkhemmets nya familje-orätt i 1910- och 1920-talen, genom 1911 års rättspo-sitivistiska Lagberedning.
Enligt mångtusenårig västeuropeisk rättstradition var (och är) äktenskap lika med parternas "vilja att bygga ächtenskap till-hopa" (Nehrman 1729) och adoption ett vanligt avtal mellan myndiga. I rättspositivismens folkhem är familjen en samhällsin-stitution beslutad över parternas huvuden av en statstjänsteman (domare/präst).
De rike tar de fattiges barn med Stat och kommun (barna-vårdsnämnd, sedan socialnämnd) som handräckning - och en adoption kan inte upphävas.
Barnet tillfrågas förstås aldrig.
I Sverige är kopplingen stark till rasbiologins och sterili-seringarnas sociala ingenjörskonst. Så länge det fanns inhemska barn att tillgå, var det sociala och etniska minoriteters barn som användes. Allt för "barnens bästa".
I ett vidare perspektiv är det hela ett tydligt exempel på vådorna av 1900-talets normalitets- och fruktbarhetskult, och inte sällan är adoptanterna när det kommer så långt som till adoption, så skadade av sitt normbrott; barnlöshet, att det adopterade barnet kommer att uppvisa just sådana symptom som barn får i icke fungerande miljöer, biologiska som icke biologiska.
Föga förvånande anser en tredjedel av dagens adopterade barn (eftersom de flesta kommer från andra kontinenter, syns de - och kan fångas av enkäter och statistik) att adoption bör förbjudas helt. "Barnens bästa", någon?
Det riktigt absurda är förstås rättspositivismen; indentifieringen av samhällsapparat och rätt. Att tjänstemän beslutar över männi-skors liv utan att ta ansvar för följderna.
Debattartikeln finns här

Måndag 13 mars 2006, artikel i Göteborgs-Posten

Father Jake Stops the World

Jag vill passa på att puffa lite för Father Jakes blogg, som ger en god bild av dagens motsättningar i den Anglikanska Gemenskapen (fd), utan den hätskhet som är så vanlig i cyber-världen. Mängder av goda och (oftast) vänliga kommentarer av kloka människor.
Under rubriken!

George Clooney om film

Mycket av kritiken mot årets filmer från American Family Association, Concerned Women for America, osv (se föregående post), är att filmindustrin har en politisk agenda - men att inte hylla AFAs socialpolitik är inte nödvändigtvis att själv ha en (normalfördelningen brukar vara 1/3 för, 1/3 emot och 1/3 andra uppfattningar). Kort sagt: att Hollywood är out of touch med medel-Amerika.
George Clooney (bästa manliga biroll och nominerad som manusförfattare och regissör till Good Night, and Good Luck) svarade:
"And finally, I would say that, you know, we are a little bit out of touch in Hollywood every once in a while. I think it's probably a good thing. We're the ones who talk about AIDS when it was just being whispered, and we talked about civil rights when it wasn't really popular. And we, you know, we bring up subjects. This Academy, this group of people gave Hattie McDaniel an Oscar in 1939 when blacks were still sitting in the backs of theaters. I'm proud to be a part of this Academy. Proud to be part of this community, and proud to be out of touch."
"It won't last very long, but we've done this on and off." "We did it in the 30's, we did it in the 50's, we certainly did it in the 60's and 70's and we'll probably continue to do that, which is reflect society, not truly lead it."
Under rubriken finns en artikel om galan från New York Times.

söndag, mars 05, 2006

Oscar vänder sig om

Senare i natt är det Oscars-gala från Hollywood.
Efter ett par decennier av Stjärnornas Krig, Aliens, Indiana Jones, Terminator, biljakter, pistoler, explosioner, spannvis med blod, bensinbränder, forntidsromantik och datorframkallat underhåll-ningsvåld, har Hollywood än en gång börjat intressera sig för det lilla; för omgivande sociala och politiska verkligheter.
Lechaim, som det heter i Bibeln; Livet.
Crash handlar om USAs koloniala arv, den ständigt närvarande vardagsrasismen; Munich om Svarta september och terrorist-attentaten vid Olympiaden 1972; Good Night and Good Luck om McCarthy-erans häxjakt på inbillade samhällsfiender; Brokeback Mountain om amerikanska myter och fångenskap i samhälleliga strukturer, och så vidare, och så vidare...
Det är också för första gången på länge ett mycket jämt startfält. Inte ett ingenting, toppat med ett par spektakulära miljard-rullningar the winner takes it all. Lustigt nog kallas dessa nya filmer som bara kostar lite över 100 miljoner att göra, för "indie-movies" ;=)
Och filmmakarna är alla auteurer, som det hette förr när man skulle markera en skillnad mellan europeisk film och Hollywoodsk kommersialisering. Flera av filmerna bygger på litterära verk av alltifrån Jane Austen till E Annie Proulx.
Tidevarv kommer, tidevarv går - ingenting är beständigt - och när man tänker på saken, var vändpunkten kanske redan när Mel Gibsons anti-semitiska The Passion of the Christ inte kvalade, trots allt blod - och trots alla förhandsvisningar för utvalda sekter, inom som utom Rom...
Länken under rubriken går till BBCs Have your say - och det gör de! Många kommentatorer är anmärkningsvärt magsura inför Tidens välvningar, och har allt sjå i Världen att förklara att de minsann inte intresserar sig för sån't självbeundrande tjafs som Oscars-galan - eller Gyllene Lejon vid Venedigs filmfestival, eller bästa film vid Golden Globes eller Bafta ;=)
Och att de sura kommentarerna har varit i säck innan de kom i påse, ser ni av artiklarna på American Family Association här.
Klicka, läs och njut!

Rätten till Jesu liv

The Guardian berättar i dag om rättegången i High Court i London om Da Vinci-koden. Tvenne herrar har stämt den bästsäljande deckarförfattaren för plagiat i 15 punkter.
Och i detta uppenbara försök till cash-in lurar intressanta frågor om kunskap, källor, verklighet och fantasi. Vad kan vi veta?
Försvaret hävdar för sin del att inga spekulationer om privat-personen Jesus av Nasaret kan omfattas av nutidens regler om upphovsrätt. Det finns ingen säker kunskap - och därmed ingen-ting att jämföra med. Frågan är fri.
Klicka och begrunda!

The Art of Abu Graib

Fernando Botero, av många kallad Amerikas störste nu levande målare, har målat horrörerna i Abu Graib i en passande sen-medeltida stil. Och det var ju just i 1970-talets Sydamerika som USA lärde sig den spanska Inkvisitionens metoder.
Skåda och se!
Knyckt från Augustus Meriwethers blogg (länk till höger)

Ny burk

Nu har jag fått en ny dator, efter att den förra försvann tidigt om morgonen den 9 februari.
Det går lite trevande ännu så länge - och jag hittar inget skrivprogram!
Den som lever får se...