måndag, maj 08, 2006

Kardinal Martini tänker högt

Det rapporteras i bladen att förre Ärkebiskopen av Milano, Kardinal Martini, har uttalat stöd för användandet av kondomer för att förhindra spridning av HIV-viruset mellan gifta.
Detta är förstås kardinalens egna funderingar, helt oförenliga med Roms sexualpolitiska läror, som är upphängda på den gnosti-cistiska föreställningen om en identitet mellan samlag och avlelse.
Every sperm is sacred... som Monty Python sjunger.
Under rubriken finner ni ett antal kommentarer på Titus 1:9 en blogg som drives av en anti-modern teolog i Episkopalkyrkan; USAs anglikanska kyrka.
Klicka och läs!
P.S. Titus 1:9 har ett antal "älvor", som av och till plockar bort kommentarer utan synbar anledning (medan en del ganska otäcka får stå kvar...). Här gäller det t.ex. ett flertal utljutelser av pseudonymen CatholicReader. På så vis har nuvarande kommen-taren nr 1. kommit helt i oordning, den borde komma ett gott stycke längre ner.