onsdag, augusti 04, 2010

Bedrägeri med ROT/RUT.

I dag fick jag med posten ett andra brev från Skattemyndigheten i Västervik om ett bedrägeriförsök med ROT/RUT-avdrag i mitt namn. Det första brevet av den 28 juni, var på grund av ett av-slag – bedrägeriet hade alltså inkommit till myndigheten för sent (en, i mitt tycke, fullständigt ovidkommande omständighet). Nämligen flera månader för sent… Först skulle sådana krav ha varit inne i januari, sedan samtidigt med allmänna deklarationer-na. Detta hade kommit in den 14:e juni. Alltså för sent…

Annars hade jag inte fått reda på något.

Det påstods i junibrevet, att en namngiven person med uppgivet personnummer (men det är inte givet att det var denne, enligt en polis som några dagar senare ringde om min [avvisade] polisanmälan. Han tyckte att personen bakom identiteten verka-de ”ok”), den 2 oktober 2009 fått betalt för ett icke specificerat arbete ”i mitt hem”… Hemmets belägenhet var inte specificerad – och jag bodde alltså på två håll under inkomståret. Inte heller ville Skattemyndigheten tala om var i landet den uppgivna per-sonen höll till…

Och i dag fick jag alltså ett andra brev. Nu med organisations-nummer… Och pengarna har redan utbetalats!

Firma Städy – det är alltså RUT som skall ha pisk.

Och alla skatte-kverulanter! Skatt är stöld! Varje skatt är för hög! Avdrag! Avdrag!

Det kommer från Amerikatt. Jag har hört det hela mitt liv. Jag var t.o.m. ett tag i MUF i min gröna ungdom… Men jag är så trött på detta snack att jag kan inte säga!

Skatter är bra och nödvändiga. Och jag säger som min kompis, som är miljonär i Euro:

Jag har råd att betala skatt!

Addendum: En påminnelse från dagens Sydsvenska Dagblad om vad stulna identiter kan leda till...

Inga kommentarer: