måndag, december 05, 2005

The Boy Jesus and the Bible

Jag knycker detta från Augustus Meriwether, för det var så bra.
Klicka på rubriken!

12 kommentarer:

Christer sa...

Det verkar vara harmoniskt och skönt på nåt sätt att kunna ha ett så avspändt och naturligt förhållningsätt till den ständigt pågående sekulariseringen?

Men det verkar som jag har en annan övertygelse. Det verkar inte vara nåt man väljer själv.

Göran Koch-Swahne sa...

Jag tror ju att "sekulariseringen" är en av de största myterna sen Maos lilla röda ;=)

Lögn, förbannad lögn och statistik.

"Kristen på mitt eget vis" (Prof. Eva Hamberg).

Groteskt!

Göran Koch-Swahne sa...

Så nej, jag är inte alls avspänd - jag blir jättearg!

Ingen skulle - beskrivande samma fenomomen i ett annat samhälle än vårt - komma på idén att svamla om "sekularisering".

Detta är väl känt inom t.ex. religions-antropologin - men den kvasi-kvasi som kallas religions-sociologi, sysslar alltså med att "bevisa" 1800-talspietismens fördomar om det omgivande "oheliga" samhället, genom häftig dyrkan av Sta Statistica.

Christer sa...

hmmm ombytta roller liksom :-) Jag ber om ursäkt för att jag retat upp dig Göran. Vid närmare eftertanke kan jag förstå din ilska. Med din utgångspunkt så begriper jag hur du resonerar.

------------------
Rel.soc. består av:

1) stollar ("kristen på mitt eget vis") som bara är ute efter att förklara att "folket" inte är kristet (sekulariseringen), inte kan (pietismens formueringar), inte vill, inte kommer, osv.
-------------------


Jag citerar wikipedia i brist på något bättre (det lär nog tyvärr reta upp dig ännu mer. fast jag har faktiskt hittat bättre källor som stödjer påståendet):

"Sekularisering är den process varigenom en stat eller ett samhälle fjärmar sig från en samhällsmoral präglad av en viss religion och befolkningen i stort slutar att erkänna sig till en religion med metafysiska drag.

Sverige anses som ett i hög grad sekulariserat samhälle, trots att en mycket stor majoritet fortfarande tillhör Svenska kyrkan, det samfund som tidigare var en del av staten. Mycket få, ens i Svenska kyrkans ledning, tar dock längre de religiösa dogmerna för sanna. Dock är det bara en liten del av befolkningen, även i det mycket sekulära Sverige, som anser sig vara ateister. Många har istället en liberal kristen tro, vilket i grova drag innebär att man tolkar bibeln snarare bildligt än bokstavligt, eller så är man agnostiker och anser att man inte kan veta om Gud existerar eller inte."

Christer sa...

"Ingen skulle - beskrivande samma fenomomen i ett annat samhälle än vårt - komma på idén att svamla om "sekularisering"."

Det stämmer nog och egentligen är det fel att säga sekularisering.Men det är en term som vi vant oss att resonera kring i vårt land.

Du anser väl att det är en liberalisering?

Det beror ju på vad det långsiktiga resultatet blir och det vet vi ju inte ännu?

(Försök att ha överseende med mina brister)

Göran Koch-Swahne sa...

Nej, jag tror inte att den sk verkligheten är ett dugg annorlunda än den alltid varit.

Men det blir inte fästning för den som säger vad den tänker längre...

Christer sa...

"Du får tänka vad du vill så länge som du tänker som mig"

Alltså?

Det kommer alltid finnas de som anser sig ha tolkningsföreträde och det verkar bara som positionerna skiftar med jämna mellanrum. Just nu har de ståndpunkter som du representerar tolkningsföreträde och nog vill ni bygga fästningar precis som åsiktsmotståndarna.

Göran Koch-Swahne sa...

Jag hoppas att det inte är fullt så illa, utan att det finns en kärlek till sanningen.

Men det är ju en lång process att bygga om sitt "symboliska universum" som di säger i religionspsykologin.

Att inse att man har blivit lurad - och att dra konsekvenserna av det.

Christer sa...

Jag sparar lite på mina argument och det gör sannolikt du också. Jag vet exakt vad du menar och syftar på. Det är inget nytt för mig på något sätt. Det är sådant som man hela tiden måste ge akt på.

Men jag vill avvakta resultatet av en del andra händelser.

Göran Koch-Swahne sa...

Beträffande "a-gnostisk"; att vi inte kan "veta" om Gud finns osv, så är det ju redan Anselms hållning, i det som lögnaktigt kallas "det ontologiska gudsbeviset", men som varken är "ontologiskt" eller "gudsbevis".

(Bestämningen "ontologisk" måste ha kommit till för att förvirra åhöraren ;=)

Att vi inte kan veta.

Men att för somligom är detta med Guds existens (och närvaro) v i s s t, för andra obegripligt.

Just så.

Christer sa...

Man ser spåren av en högre makt överallt inte minst inom literaturen och informationsteknologin.

Så det finns som jag ser det ingen möjlighet att ifrågasätta Guds existens.

Är man av en annan åsikt så har man inte förmågan att analysera sin omvärld.

Men det är möjligt att alla inte har den förmågan och att det kanske inte är deras fel.

Ska man bevisa guds existens genom ett naturvetenskapligt resonemang? Det har ingen lyckats med hittils och vad fyller det för syfte?

Det kan rent av vara på det sättet att det är olämpligt? Man kanske bör överlåta det hela till att vara en fråga om övertygelse.

Jag vet inte om detta resonemang fyller någon betydelse för dig. Det är än så länge på en relativt låg nivå.

Jag har haft för kort tid att sätta mig in i alla frågeställningar och begrepp.

Tyvärr har bristen på fakta aldrig hindrat mig från att ha en åsikt :-)

Göran Koch-Swahne sa...

Nej, det är bra ;=)

Och jag håller med. Det är inte svaret som är "fel" utan frågan...