måndag, december 12, 2005

Mera anti-modern socialpolitik

Det har just brutit ut en större skandal i USA med Ford Company - som ju numera äger Volvo - och American Family Association, en av de mera framträdande grupperna inom politisk Calvinism.
AFA har ingått ett avtal med Ford om att bolaget skall sluta sponsra Pride-evenemang och annonsera i gay media.
De båda Ford-direktörer som ingick detta avtal med AFA är kända Washington-lobbyister och kom till Ford direkt från admini-strationen Bush och Vita Huset, så vad vi har framför oss, är en sammanblandning av Stat, Religion och Näringsliv på ett för nutidens USA karakteristiskt sätt.
First Amendment kan dra nåt gammalt över sig ;=)
Som alltid finns det en förhistoria, som man inte sällan finner när man lyfter tidens täckelse över den nuvarande administrationen: Henry Fords anti-judiska författarskap:
I sitt kampagnande och i kontakterna med Ford har AFA använt sig av en nutida utövare av Dr Mengeles särskilda vetenskapsgren att bevisa politik med medicin: Dr Cameron, kallas han och är utesluten ur amerikanska läkarsällskapet - vilket alltså inte hindrar att han sponsras av AFA...
Många fler artiklar om detta finns på America Blog - börja i arkivet för December.

Inga kommentarer: