torsdag, december 15, 2005

Svinhugg går igen

Nu får HD det hett om öronen! Dagen berättar under rubriken att Lettlands Kristdemokrater har förmått parlamentet att ändra grundlagen så att homosexuella letter inte skall kunna gifta sig.
Och som framgår av bi-artikeln, har Lettlands ILGA redan lovat att ta saken till rätten och därmed småningom till Europadomstolen.
Tydligen delar inte ILGA de svenska justitierådens uppfattning om Europadomstolens fördomsfullhet ;=)
Saken lär ta några år - så justitieråden får god tid på sig att skämmas...

1 kommentar:

Christer sa...

Moral är bara för fattiga :-)