torsdag, december 01, 2005

Världs AIDS dagen

På Världs AIDS dagen länkar jag under rubriken till Svenska Kyrkans Mission. Årets julinsamling går till AIDS-arbete världen över.

Marta Axner skriver om AIDS, kön och makt:

http://martaaxner.blogspot.com

Inga kommentarer: