måndag, mars 06, 2006

The Clergy Letter Project

USA har i 1900-talet haft problem med tidigare okända, godtyckliga läsningar av Bibelns skapelseberättelser. Intelligent design, kallas det.
The Clergy Letter Project försöker mota Olle i grind. Hittills 10.000 underskrifter av präster i alla samfund.
Klicka, läs och bed!

3 kommentarer:

Germund sa...

May the Force guide the good people;)

Finns det över huvud taget en samsyn på vad "intelligent design" innebär?

För mig verkar det finnas nästan lika många delteorier, som antalet förespråkare.

Jag har läst om en version som tilltalade mig.

Den gick ut på att acceptera Darwins lära i praktiken. Addera väldigt mycket slump och avancerad molekylärbiologi med diverse mutationer samt sist men inte minst placera en gudomlig maskinist som sköter programmeringen.

Har du uppfattat att "intelligent design" är ett fast ramverk med bestämt innehåll?

Göran Koch-Swahne sa...

O-intelligent Design är just synnerligen instabilt till sitt innehåll. Creationism i förklädnad.

Och förklädnaderna är anpassade efter lyssnarna - de som för tillfället skall förföras!

Vad de båda skapelseberättelserna berättar - mot den alexandrinska filosofins indo-europeiska Jämmerdal och Nirvana - är a t t Gud har skapat, och att hans Skapelse är helig.

Att Livet är Guds goda gåva till oss.

Inte hur.

Behovet att förneka Darwins och andras teorier är helt och hållet utom-bibliskt motiverat.

Håkan sa...

Håller med. Vetenskapen är i huvudsak till välsignelse. Ju.

Dock vore det klädsamt om den genomsnittlige Darwinisten ock kunde erkänna att teorin är just en teori. Dessutom i bästa fall indikativ och i princip obevisbar.

Det handlar om tro i bägge fallen således.

Ödmjukhet anbefalles således, från de båda skyttegravarna...

/H.