lördag, mars 25, 2006

Mor Bush och Skatten

America Blog har i dag en länk till Huston Chronicle om det siffer-mässiga kring Mor Bush och hennes avdragbara "donation" till Katrinas offer.
Di rike di kan - och di fattige försöker ;=)
(KDS har velat införa samma system i Sverige i många år)
Tillägg: Det framgår nu att Mor Bush äger aktier i sonens företag.
Hon har alltså "donerat" katastrofhjälp till sig själv.

Inga kommentarer: