fredag, mars 24, 2006

Mänskliga rättigheter i Nigeria

Matthew Thompson på Political Spaghetti sammanfattar dagsläget om den föreslagna nigerianska lagen som, om den införs, kommer att betydligt inskränka alla nigerianers mänskliga rättigheter, i syfte att (på Nigerianska Anglikanska kyrkans uttryckliga åstun-dan) hindra människor att anordna, delta i, bevista, skriva om, osv. partnerskapsceremonier, diskussioner, osv - allt vid äventyr av 5 år i sinkabirum.
Homosexualitet är redan straffbart med 14 års fängelse.
Intressant är oxå, att Nigerias president Generalen Obasanjo just är på (eller skall - uppgifterna varierar) officiellt besök i Wash-ington, hos en regim som inte riktigt vet vilket ben den står på, när det gäller Internationell rätt. Administrationen Bush II drog, som bekant, dragit tillbaka USAs stöd för den nya avdelning av Internationella Domstolen i Haag, som skulle syssla med statliga och politiska brott mot mänskligheten... dock har State Department utalat sig mot den tillämnade nigerianska lagen.
Vad som sägs face to face - om något - är en annan femma...
Emellertid har Human Rights Watch, Amnesty m.fl. protesterat.

Under rubriken!

Inga kommentarer: