lördag, mars 11, 2006

Välsignelse över Partnerskap

Kyrkostyrelsen är nu färdig med sina 3 förslag till Gudstjänst med välsignelse över registrerat partnerskap. Vad som nu återstår är att Domkapitlen skall yttra sig.
Förslagen visar, som man kan vänta i ekumenikens tidevarv, en anslutning till mönster och förslag från de Anglikanska kyrkorna, dvs. en försiktig teologisering i stället för HB 1811s civilreligio-sitet, genom att äktenskapet ses i ljuset av Skapelsen och det givna Livet, i stället för som en underordning till Samhällens bestånd.
Där finns följaktligen en välkommen betoning av Församlingens deltagande i parets liv.
Jag är särskilt glad över förslagens återgång till den svenska traditionens att älska dig i nöd och lust - men Calvinismens stats-absolutistiska, från engelska och amerikanska filmer inspirerade, "till döden skiljer er åt", som infördes i HB 1986, står tillsvidare kvar :=(
Hur skulle det gå om folk fick göra som dom vill?
I förslagen uttalas också möjligheten att på de lutherska reformatorernas vis inlämma välsignelsen i församlingens ordina-rie gudstjänst. Innan absolutismens forma tridentina infördes (mellan det calvinistiska Hovets misogyna HB 1604 och Lagbe-redningens dito Äktenskapslag 1915) var Mässan det som vigde parternas äktenskap.
Och gjorde dem till makar (jämställdhet), barn till arvingar och träl fri (Upplandslagen 1296)!

Inga kommentarer: