tisdag, mars 07, 2006

Early warning

I efterdyningarna av 1950- och 1960-talens svarta medborgar-rättskamp skedde stora förändringar i USA. Några av dem på ytan, andra i tysthet.

Det var en demokratisk president, Lyndon B. Johnson från Texas, som lade fram de grundläggande rösträttslagarna 1964, och följden var att vita sydstatsväljare som ville behålla segregationen lämnade Demokraterna (som de tillhört alltsedan den republi-kanske presidenten Abraham Lincolns kamp mot slaveriet) och gick över till Republikanerna.

Den svarta medborgarrättsrörelsens återverkningar; flower power, anti-vietnamkrigsrörelsen, womens liberation, gay lib, osv, var alla väl synliga i samhälle och media. I skymundan skedde annat. En filosofie doktor gjorde sig ett namn som radioexpert på barnuppfostran. Aga var modellen. Han hette James Dobson och är fortfarande en av de mest inflytelserika i USAs politik, genom sin organisation Focus on the Family. Anita Bryant, Jerry Falwell och Pat Robertson (se också här) hör till samma reaktion och samma krets, liksom American Family Association, Concerned Women for America och många andra.

Vid samma tid skedde en kursförändring inom USAs största samfund efter Romerska kyrkan; Southern Baptist Convention. Från att ha varit på god väg att bli tämmeligen mainstream (som stora samfund tenderar att bli över tiden) och klart mindre bib-licistiskt, togs samfundet och dess seminarier nu över av krafter som ville hindra de pågående samhällsförändringarna. Den inter-nationella formen för detta var ett stort möte i Lausanne 1974, med åtföljande biblicistisk deklaration.

Bakom kulisserna finns The Institute on Religion and Democracy vars program, delvis på hemliga vägar, är att göra USA till en teokrati. Theonomy är ordet för den som vill googla. IRD finan-sierar delvis Anglican Communion Network som är verksamt inom den Anglikanska kyrkogemenskapen för att under det anti-koloniala stridsropet "Global South" göra med mainstream-kyrkorna, vad Lausanne-rörelsen gjorde med Southern Baptists.

En av de ledande anglikanerna i dessa strävanden är biskopen av Pittsburgh Robert Duncan. Läs särskilt nyheterna för det senaste halvåret, som alltså konkurrerar med Episcopal News Service, den amerikanska anglikanska kyrkans vanliga nyhetstjänst. De kan inte ens läsa samma nyheter!

I november 2005 hölls Hope and Future, ett möte med antimodernister från både USA och andra delar av den Anglikan-ska Gemenskapen, men inte minst från samfund och organi-sationer utanför densamma, såsom American Anglican Council. En sida med uttalanden finns här. Kolla mötets propagandafilmer Chose The Day och The Anglican Decision här.

Kendal Harmon, som medverkar i ett par av filmerna finns här. Lägg märke till tonen i kommentarerna! Ännu mer obehagliga är kommentarerna på Virtueonline, den webplats som har kanske störst betydelse för att hålla samman alla dessa nätverk och personer, och där t.ex. den nigerianske Primasens ÄB Peter Akinolas skandalösa brev "från Primaterna" i november till Ärke-biskopen av Canterbury publicerades innan Dr Rowan Williams hade fått det!

Länken i dag berättar om hur man känner igen, när ens församling är föremål för infiltration och kuppförsök.

Läs och förskräcks!

2 kommentarer:

Noa Resare sa...

Namnet är väl James Dobson?

Göran Koch-Swahne sa...

Visst är det det!

Och jag som var så nöjd, för att jag hade lyckats få till länkarna :=(