onsdag, oktober 08, 2008

Syndakataloger, Del 1.

Ursprunget till 2:a århundradets församlingsdisciplinerande s.k. syndakataloger torde vara Jesu skarpa kritik av Fariséernas ”renhets”-etik (enligt Ezra 10 och Leviticus 11) i Markus 7:20-23, kombinerad med Paulos’ diskussion utifrån Buden i 1:a Kor 6:9-11 om Kristi Kropp och Dopet (Allt detta var ni… men nu!) dvs. Hus-församlingsmedlemmarnas Rättfärdighet contra utanförståendes, á-dikos, icke del-tagande i Gemenskapen.

Anmärkningsvärt är att det äldsta evangeliet; Markus, inte följer Budens ordning, så som den rabbinske Paulos och även den mycket senare grekiska Pastoralbrevskretsen, liksom Matteus-evangelisternas "Bergspredikan" och Lukas' "Slättpredikan", och mycket annat i Bibeln självklart gör.

Hos Markus går 8:e Budets Människostöld för slavhandeln före alla andra Bud, utom det Theistiska 2:a.

Även Asélgeia som egentligen betyder ”raseri”, bryter följden. Det sägs syfta på Bacchanaler, men tycks inte uppfattas som 2:a Budets (annan) Kult, utan sekulariserat/devalverat till ”utsvävningar” i allmänhet (vilket i.o.f.s. kan betyda att avsnittet omarbetats i 2:a århundradet).

Eftersom Blogger inte klarar Grekisk skrift ger jag en Transkrip-tion. Jag markerar också: annat ord än Textens, tillägg, ”om-skrivning”, {grekisk idiomatism}, [svensk idiomatism].

Den alexandrinska recensionen (200-tal), i Codex sinaïticus’ 300-talsgestalt, enligt Novum:

Transkription: 7:20. Élegen de oti; Tò ek toû anÞråpou ekporeuó-
menon, ekeîno koinoî tòn antråpon; 7:21. ésåÞen gàr ek täs kardías tån anÞråpon; oi dialogismoì oi kakoì ekporeúontai, porneîai [2:a Budet], klopaì [8:e Budet], fónoi [5:e Budet], 22. moixeîai [7:e Budet], pleonexiai [10:e Budet], ponäríai, dólos, asélgeia, ofÞalmós ponerós, blasfemía, uperäfanía, afrosúnä. 23. pánta taûta tà ponärà ésåÞen ekporeúetai kaì koinoî tòn anÞråpon.
36 ord, 5 Bud, 12 begrepp.

Egen översättning: 20: Han sade: Det som går ut från människorna, det gör människorna gemena: 21. Från det inre av människornas hjärtan utgår onda tankar, (sakral) prostitution [2:a Budet], människostöld [8:e Budet], mord [5:e Budet], 22. svek [7:e Budet], girighet [10:e Budet], ondska, bedrägeri, ”utvävningar”, onda ögat, smädelser, arrogans, dårskap. 23. Allt detta onda kommer inifrån och gör människorna gemena.
42 ord, 5 Bud, 12 begrepp.

Versio vulgata i 1200-talet uppfattar både moixeîai; trolösheter, svek, och porneîai; sakral prostitution sexualiserat efter vanlig-heten... Moixeîai byter också vers och ersätts med furta; stöld (i hemlighet), som eftersom det står ihop med 10:e Budets avaritia; Girighet, inte kan syfta på 8:e Budets människohandel – som alltså utgår... Den europeiska slavhandeln var tydligen tabu. Koinåo återges med communicant – jag kan inte Latin nog för säga om det verkligen betyder ”göra gemen”, men att blasphemia som Latinskt låneord inte betyder smädelser mot människor, det kan man vara nästan säker på (jfr dock 1:a Petri brev 4:4). I övrigt inga anmärk-ningar: 20. Dicebat autem; quoniam quae de homine exeunt illa communicant hominem: 21. ab intus enim de corde hominum cogitationes malae procedunt adulteria [7:e Budet] fornicatione [2:a Budet] klopai [8:e Budet], homicidia [5:e Budet], 22. furta avaritiae [10:e Budet] nequitiae dolus inpudicitia oculus malus blasphemia superbia stultitia 23. omnia haec mala ab intus procedunt et communicant hominem.
41 ord, 5 Bud, 12 begrepp, 1 fattas, 1 tillagt.

Skolastikens sexualisering går som vanligt över – och förstärks – i 1917: göra gemen blir orenar, svek blir äktenskapsbrott. Asélgeia; deltagande i ”utsvävningar” blir lika självklart lösaktighet, som blasphemia blir hädelse: 20. Och han tillade: ”Vad som går ut ifrån människan, detta är det som orenar människan. 21. Ty inifrån, från människornas hjärtan, utgå deras onda tankar, otukt [2:a Budet], tjuveri [8:e Budet], mord [5:e Budet], 22. äktenskapsbrott [7.e Budet], girighet [10:e Budet], ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, u>oförsynt väsende. 23. Allt detta onda, går inifrån ut, och det orenar människan.”
47 ord, 5 Bud, 12 begrepp.

NT 1981 och Bibel 2000: 20: Men han sade: ”Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. 21. Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt [2:a Budet], stöld [8:e Budet], mord [5:e Budet], 22. äktenskapsbrott [7:e Budet], själviskhet [skulle ha varit 10:e Budet], ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. 23. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.
45 ord, 4 Bud, 1 fattas, 12 begrepp.

Inga kommentarer: