onsdag, oktober 08, 2008

Syndakataloger, Del 8.

Även Rom 13:13 saknar varje samband med Buden och torde komma från en spökskrivare i andra århundradets Smyrna eller Alexandria. Det uppmuntrar till en moral-filosofisk anständighet. Asélgeia; raseri, dvs. deltagande i Mysteriereligionernas festivaler betecknar ”utsvävningar” i allmänhet.

Eftersom Blogger inte klarar Grekisk skrift ger jag en Transkrip-tion. Jag markerar också: annat ord än Textens, tillägg, ”om-skrivning”, {grekisk idiomatism}, [svensk idiomatism].

Den alexandrinska recensionen (200-tal), i Codex sinaïticus’ 300-talsgestalt, enligt Novum:

Transkription: 13:13 ås en ämera eisxämónäs peripaÞäsåmen, mä kåmois kai meÞais mä Koítais kai aselgeíais, må kaì éridi kaì zälå.
19 ord, 6 begrepp, inga Bud.

Egen översättning: 13:13 så att vi om dagen vandrar värdigt, inte håller serenader och dricker, inte i Sängar och utsvävningar [och] inte i missunnsamhet och avundsjuka.
22 ord, 6 begrepp, inga Bud.

Versio vulgata sexualiserar som vanligt asélgeia till impudicitiis: 13:13 sicut in die honeste ambulemus non in comesationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et inpudicitiis non in contentione et aemulatione.
20 ord, 6 begrepp, inga Bud.

1917 sammanfattar i sin parafras ”låtom oss föra en hövisk vandel” det nuvarande bearbetade Romar-”brevets” moralfilosofiska budskap, och sexualiserar sedan ”i Sängar” till det andra årtusendets otukt: 13:13 Låtom oss föra en hövisk vandel, såsom om dagen, inte med vilt leverne och dryckenskap, icke i otukt och lösaktighet, icke i kiv och avund.
25 ord, 6 begrepp, inga Bud.

NT 1981 och Bibel 2000 parafraserar 1917 i gnosticistisk riktning: 13:13 låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund.
23 ord, 6 begrepp, inga Bud.

Inga kommentarer: