onsdag, oktober 08, 2008

Syndakataloger, Del 5

Deutero-paulinen Kolosser-”brevet” anses [trots all sin Gnosti-cism; ”Vrede”, ”Kraft”, ”Makter (= Archonter) i Himlarymderna] vara i paulinsk tradition och fortsätta linjer i hans teologi. Det är en förkortad version av Efesier – eller vice versa – men med andra värderingar. Om man lägger dem intill varandra, ser man att det handlar om samma skrift. Brevet till Filémon anses ha hört hit från början och givit den traditionella anknytningen till Kolossae. Men traktaten anses tillkommen i Mindre Asien efter det att staden Kolossae förintades i en jordbävning år 68, och hänför på traditionellt vis porneían till 2:a Budet; (annan) Kult. Avgudadyrkan tycks emellertid ha abstraherats något – kanske pga Templets fall; år 70 eller år 132 – och pleoneksian: girigheten, dvs. 10:e Budet, ses som en form av denna. En teori är att Kolosser kanske är just det förkomna Brevet till Laodicea, som ingick i Marcions Apostolikån, och som senare – kanske i Smyrna omkring 160 e.Kr. (hänvisningen till Timotheos i 1:2) – har försetts med inledning och brevslut. Kollosser-”brevet” 3:5 och 8-9a:

Eftersom Blogger inte klarar Grekisk skrift ger jag en Transkrip-tion. Jag markerar också: annat ord än Textens, tillägg, ”om-skrivning”, {grekisk idiomatism}, [svensk idiomatism].

Den alexandrinska recensionen (200-tal), i Codex sinaïticus’ 300-talsgestalt, enligt Novum:

Transkription: 3:5 Nekråsate oûn tà mélä tà epì täs Gäs: porneían akaÞarsían [2:a Budet], paÞos, eipiÞumian kakän, kaì tän pläoneksían [10:e Budet], ätis estin eidålolatría [2:a Budet].
3:8. nunì dè apósÞeÞe kaì umeîs tà pànta, orgän, Þumån, kakían blasfämían aisxrologian ek toû stomatos umån 9. mä pseúdesÞe eis allällous!
40 ord, 2 Bud, 11 begrepp.

Egen översättning: 3:5 Döda lemmarna som är på Jorden: tempelprostitution, (kultisk) orenhet, [2:a Budet], åtrå, ont begär och girighet [10:e Budet], ty de är avgudadyrkan [2:a Budet].
3:8 Lägg nu av er också detta; vrede, harm, onda smädelser [och] obsceniteter som kommer ur er mun. 9. Ljug inte på varandra!
40 ord, 2 Bud, 11 begrepp.

Versio vulgata sexualiserar epiÞumian; det materiella begäret efter Nästans Hus, Hustru och åker:
5. Mortificate ergo membra vestra quae sunt super Terram; fornicationem, inmunditiam [2:a Budet], libidinem, concupiscentiam malam et avaritiam [10:e Budet], quae est simulacrorum servitus [2:a Budet].3: 8. nunc autem deponite et vos omnia iram, indignantionem malitiam, blasfemiam turpem sermonem de ore vestro 9. nolite mentiri invicem expoliantes vos veterem hominem cum actibus eius.
44 ord, 2 Bud, 11 begrepp.

1917 byter porneían/fornicationem mot andra årtusendets ospecificerade otukt och bygger ut epiÞumía; begär, med sin sexualiserande specialare –else: 3:5 Så döden nu edra lemmar som höra jorden till: otukt, orenhet [2:a Budet], lusta, ond begärelse, så ock girigheten [10:e Budet], som ju är avgudadyrkan [2:a Budet]. 3:8. Men ni skolen också lägga bort alltsammans: vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun; 9. I skolen icke ljuga på varandra.
44 ord, 2 Bud,11 begrepp.

NT 1981 och Bibel 2000 parafraserar: 3:5 Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet [2:a Budet] lidelser, och onda lustar och själviskheten [10:e Budet], detta avguderi [2:a Budet]. 3:8. Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. 9. Ljug inte för varandra.
41 ord, 2 Bud, 12 begrepp.

Inga kommentarer: