onsdag, oktober 08, 2008

Syndakataloger, Del 9.

Det alexandrinska 1:a Petri brev är ett av de 7 s.k. ”katolska” breven, dvs. allmänna brev i blandade ämnen, utan adressat. Antalet 7, liksom Uppenbarelsebokens struktur om 7 brev riktade till (namngivna) församlingar, har väl inspirerats av den första Paulosutgåvans 7 autentiska brev till församlingar i mest Mindre Asien. De "katolska" breven måste således vara skrivna efter år 100, när det första Paulos-utgåvan publicerades i (antagligen) Efesos. Alexandrias brev blev mycket riktigt inte erkända i Patriarkatet Antiokia förrän framåt 400, liksom Corpus Johanneum med sin med Alexandrias’ Herden konkurrerande Apokalyps, aldrig godtogs i Alexandria…

10:e Budets epÞiumíais har samhällsanpassats till ”begär i allmänhet”, (och i teologin och översättningarna efter 1200 sexualiserats till begär-else; en bemärkelse som är möjlig i akademisk och allmän grekiska, men inte i den teologiskt/specifika Bibel-grekiskan som har färre bemärkelser). Även har 2:a Budets eidodololatríais helt tappat sin laddning – de är bara van-hederliga, men tydligen inte längre annan religion/Kult.

Eftersom Blogger inte klarar Grekisk skrift ger jag en Transkrip-tion. Jag markerar också: annat ord än Textens, tillägg, ”om-skrivning”, {grekisk idiomatism}, [svensk idiomatism].

Den alexandrinska recensionen (200-tal), i Codex sinaïticus’ 300-talsgestalt, enligt Novum:

Transkription: 4:3. arketòs gàr o pareläluÞås xrónos tò boúläma tån eÞnån kateirgásÞai, peporeuménous en asélgeiais, epiuÞmíais [10:e Budet], oinoflugíais, kåmois, pótois, kaì aÞemítois eidololatríais [2:a budet] 4. en å ksenizontai mä suntrexóntån umån eis tän autän täs asåtías anáxusin blasfämoûntes.
28 ord, 2 Bud, 6 begrepp.

Egen översättning: 4:3 Länge nog har ni gjort hedningarnas vilja, och levt i ”utsvävningar”, begär [10:e Budet], drinkande, serenader, dryckeslag, och vanhederliga avguderier [2:a budet], 4. som (nu), häpna att [ni] inte flockas till de flödande ”fröjderna”, smädar (er).
26 ord, 2 Bud, 6 begrepp.

Den skolastiska Versio vulgata (Paris, c:a 1200) sexualiserar som vanligt asélgeiais; ”raseri/mysterier” och epithumíais; begär; till luxuriis desideriis, och byter subjekt; ni blir de vandrar. Översätter i övrigt korrekt. 4:3: sufficit enim praeteritum tempus ad voluntatem gentium consummandam qui ambulaverunt in luxuriis desideriis, [10:e Budet], vinolentiis comesationibus potationibus et inlicitis idolorum cultibus [2:a budet] 4. in quo peregrinantur non concurrentibus vobis in eandem luxuriae confusionem blasphemantes.
28 ord, 2 Bud, 6 begrepp.

1917 följer noga Versio vulgata, men varnar på 1800-talsvis för alkoholens fördärvlighet – fylleri och dryckenskap… 4:3 Ty det är nog, att I under den framfarna tiden haver gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser [10:e Budet], i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och i allehanda skamlig avgudadyrkan [2:a budet], 4. varför de ock förundra sig och smäda eder, då I nu icke löpen med till samma liderlighetens pöl.
28 ord, 2 Bud, 6 begrepp.

Sexualiseringen går som vanligt vidare till 1981 och Bibel 2000, som emellertid överdriver Textens hellenistiska förtrytelse i antagonistiskt nit (och underdriver hedningarnas häpnad): 4:3 Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, liderlighet, [10:e Budet] fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan [2:a budet]. 4. Därför blir de förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet, och hånar de er.
28 ord, 2 Bud, 6 begrepp.

Inga kommentarer: