onsdag, oktober 08, 2008

Syndakataloger, Del 4

Deutero-paulinen Efesier-”brevet” är en teologisk traktat från mellan år 80 och 100. Traktaten följer nära Kolosser-”brevet” – eller vice versa – men har motsatta värderingar: ”vrede”, ”harm” och ”ondska” kallas för strunt, ”smädelser” för pladder, och ”obsceniteter” blir tvetydigheter. Om man lägger dem intill varandra, ser man att det handlar om samma skrift. Den kallas ibland ”vänster-paulinsk” för att den, liksom slav-ättlingen Paulos själv, betonar slavens jämlikhet i Församlingen. Efesier använder samtliga autentiska Paulos-brev – här Galater – men inte 2:a Thess eller Pastoralbreven, och inte heller det alexandrinska Hebréer-”brevet” – och tillskrivs ibland Biskop Onésimos, slaven från Brevet till Filémon. Efesier-”brevet” 5:3-4:

Eftersom Blogger inte klarar Grekisk skrift ger jag en Transkrip-tion. Jag markerar också: annat ord än Textens, tillägg, ”om-skrivning”, {grekisk idiomatism}, [svensk idiomatism].

Den alexandrinska recensionen (200-tal), i Codex sinaïticus’ 300-talsgestalt, enligt Novum:

Transkription: 5:3 porneía dè kaì akatharsía [2:a Budet] pása ä pleonexía [10:e Budet] mädè onomazéstå en umîn kathås prépei agíois, 4. kaì aisxrotäs, kaì mårología ä eutrapelía, à ouk anäken, allà mâllon euxaristía.
26 ord, 2 Bud, 7 begrepp.

Egen översättning: 5:3 sakral prostitution och (kultisk) orenhet [2:a Budet] och [inte minst] all girighet [10:e Budet], må icke nämnas bland eder, såsom anständigt för heliga, 4. liksom snack och pladder och tvetydigheter, det är inte anständigt, utan hellre tacksägelse.
28 ord, 2 Bud. 7 begrepp.

Versio vulgata återger akatharsía; kultisk orenhet, med in-mund-i-tia (bokstavligen i-värld-s-ligt), och förstår det sexualiserat som onämnbara sexuella handlingar; sexuell orenhet, inte som 2:a Budets kult… 5:3 fornicatio autem et omnis inmunditia [2:a Budet] aut avaritia [10:e Budet] nec nominetur in vobis sicut decet sanctos 4. aut turpitudo aut stultioquium aut scurrilitas, quae ad rem non pertinent, sed magis gratiarum actio.
29 ord, 2 Bud. 7 begrepp.

1917 introducerar andra årtusendets otukt – och ohöviskt väsende – vad nu det kan vara: 5:3 Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, [2:a Budet], och girighet [10:e Budet], skolen I, såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas brand eder, 4. ej heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt. Låten fastmer tacksägelse höras.
39 ord, 2 Bud, 7 begrepp.

NT 1981 och Bibel 2000 står fast i sexualiseringen från Versio vulgata och inskärper nyplatonismens sociala disciplinering: 5:3 Otukt och annan orenhet, [2:a Budet], eller själviskhet [10:e Budet], får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. 4. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal – sådant passar sig inte – utan bara tacksägelse till Gud.
37 ord, 2 Bud, 7 begrepp.

Inga kommentarer: