lördag, september 03, 2005

I Norrskensprakt och Stjerneskrud...

Nuvarande Domprosten i Uppsala Tuulikki Koivonen Bylund är en av ett halvdussin kandidater som Biskop (coadjutor) i Åbo stift.

I en nyhetsartikel i senaste numret av Kyrkpressen säges hon ha sagt sig vara beredd att prästviga även motståndare till kvinnans tillträde till prästämbetet.

Vilket ju ger den intressanta frågan: hur skulle dessa prästkandi-dater i så fall ställa sig till det? Skulle de anse sig prästvigda av en kvinnlig biskop - eller skulle de inte?

De ä möcke me de värslia, som di sa i den gamla Västgötapie-tismen.

Klicka på rubriken! Artikeln finns på sidan 6.

Citatet är från gamle Zachris, en av mina favoriter.

Inga kommentarer: