lördag, september 10, 2005

Mera hispa

Jag sitter och joxar i ett gammalt manus till Den Avfälliga Kyrkan och hittar mer om Isidorus Hispalensis, delvis efter Birgitta Kurtén Lindberg i Svenska Dagbladet.

Den enorma litteratur som attribuerades till Biskop Isidor av Sevilla alias Isidorus Hispalensis (flera epistlar finns bl.a. i Necrologium lundense från ungefär 1134-1140 och i Gigas librorum i Kungliga Biblioteket) hade en enastående auktoritet i Väst, ända till Kardinal Nicholaos Cusanus (från Kues i Moselda-len) vid 1400-talets mitt avslöjade de Isidor tillskrivna Decre­talierna som falsarier, vilka författats jämte Donatio constan­tini vid 700-talets mitt för Pépins III usurpation av den franska Tro­nen. Kardinalen Cusanus var för övrigt konsiliarist; dvs motstån-dare till Roms Princi­patslära.

Isidorus räknas som en av sin tids skarpaste hjärnor, bl.a. sammanställde han ett slags encyklopedi.

Några smakprov: ”... därför att de har hundhuvuden, och deras skällande förråder att de är mera djur än människor. De föds i Indien [= utanför Europa]. Cykloperna hör också hemma i Indien, och de har fått sitt namn av att de har ett enda öga mitt i pannan... Blem­my­erna, som föds i Libyen, tros vara huvudlösa kroppar med mun och ögon i bröstet; andra föds utan hal­sar med ögonen på axlarna...

Det sägs att Panotierna i Sythien har så stora öron att de kan svepa in hela kroppen i dem... Sciopoderna sägs bo i Etiopien. De har ett ben var, är otroligt snabba, och på sommaren kan de ligga på rygg på marken i skuggan av sina stora fötter...”

Isidor tillägger: ”Andra fantastiska missfoster av den mänskliga rasen sägs existera, men det gör de inte; det är bara inbillning.”

Och det tackar vi för...