måndag, september 19, 2005

Kyrkovalet

Blir det anledning att återkomma till.

Vad jag måste säga nu är att jag är lite förundrad över att valdeltagandet gick ner, samtidigt som Socialdemokraterna har haft en rätt stor kampagn och valet uppmärksammats mer i media än kanske någonsin.

Kan det vara de odemokratiska samlingssedlarna på församlings-nivå?

För vem är inte Kyrkans vänner???

2 kommentarer:

z999 sa...

Den socialdemokratiska kampanjen gick väl bara ut på att rösta på något annat än sverigedemokraterna väl? Lite i skymundan av det så fanns väl krav på att sparka alla kvinnoprästmotståndare.

Göran Koch-Swahne sa...

Men en moblisering - för eller emot - borde ha avsatt sig i fler röstande, kan man tycka...