fredag, augusti 12, 2005

Anstöt och reproduktion

Annika Borg lade härförleden fram Kön och Bibeltolkning en spännande avhandling om 6 misogyna ställen i NT, i vilken hon visar vad som händer med dessa i främst svenska kommentarer efter 1940.

1) Gubbarna (som är betydligt mer moderna än de vill vara/ förstår) skriver om just de verser som de reagerar på, därför att de tar anstöt.

2) Men de skriver för att förneka denna anstöt för sig själva och läsaren. De vill "rädda" Paulos, Calvinus, Barth – eller vad det nu kan vara...

Det är egentligen inte alls så som det står… det är i själva verket radikalt! bl.a, bl.a, bl.a.

3) Och därmed reproducerar de omedvetet den misogyni och de förmoderna strukturer som de faktiskt är moderna nog att finna upprörande!

Just detta ordet reproduktion, var en ögonöppnare för mig.

Sen fanns det förstås också i hennes material 3 gubbar som såg mer underordning i ställena än där fanns – och ville ha ännu mer!

Intressant för mig som sysslar med 6 andra ställen, var inte minst att dessa verkligen är vad som påstås, nämligen misogyna (fast inte alls så mycket som vi har fått lära oss att läsa dem i 1900-talet)…

Det blir en helt annan situation - jobbigare emotionellt sett, säkert - men också ett annat slag av arbete; för jag måste ju också reda ut vad mina ställen handlar om i verkligheten...

Vilket blir både vad de kan/inte kan ha handlat om från "början" (om det finns en sån) och vad de sedan har påståtts handla om under teologihistoriens gång - ofta flera olika saker samtidigt eller efter varandra.

Det är anslående att det ofta är samma ställen eller avsnitt som används (t.ex. 1 Kor 6:9, 1 Thess 4:3-7, Judas brev, osv.) för att "bevisa" olika och inte sällan motstridiga sentida hugskott, inte bara i skilda traditioner utan även i samma...

Inga kommentarer: