torsdag, augusti 11, 2005

Kjuttet

"Kött" är ett centralt bibliskt begrepp, föga förenligt med ny-platonismens nedvärderande hierarkiska skapelsesyn och negativa antropologi.

Och i t.ex. den Danska kyrkan lyder trosbekännelsens sista ord fortfarande köttets uppståndelse, men i Sverige suddades ordet bort av KM 1894, och den sista statliga Bibelkommissionen upplöste i NT 1981 "Kött" i 38 pseudonymer, varav endast de 4 första kan sägas vara översättningar i någon mening:

kroppen, lemmen, människor, levande/jordiska varelser,
mänsklig härkomst/gestalt/otillräcklighet/kraft/natur,
alla som lever,
av födseln,
hud,
jag/mig, sig,
att jag lever kvar här,
så mänskligt svag, sjukdom, dödliga,
stamfränder, israeliterna,
personligen, kroppsligen,
jordiska, här på jorden, ett fortsatt liv här på jorden,
världslig, i världslig mening, med världsliga vapen, världsliga motiv,
på det sättet,
i yttre mening,
naturens ordning,
den köttsliga naturen,
onaturligt umgänge, sina orena begär,
och kanske fler…

Tjusigt, inte sant? Inte minst ”på det sättet” tycker jag är fantastisk…

Inga kommentarer: