lördag, augusti 27, 2005

"Barn är inte ägda, de är anförtrodda"

En artikel i dagen The Guardian om barn som inte får gå i allmän skola.

Ellr hur man gör ett sär-hälle av ett samhälle.

Snart i ett land nära dig! Om Du inte reagerar.

6 kommentarer:

x-varelse sa...

Går The Guardian-artikeln att läsa på internet?

Göran Koch-Swahne sa...

Skall finnas under rubriken, hoppas jag ;-)

Noga taget är artikeln från The Observer, men finns å internet hos The Guardian.

x-varelse sa...

Se där, jag hade missat att dina rubriker är klickbara. Så mycket som blev förståeligt helt plötsligt.

Jag tycker att det särhälle som möjligheten för hemskolning ger är en nödvändig baksida av ett öppet samhälle. Ett förbud för hemskolning skulle få mig att allvarligt överväga att lämna landet trots att jag är väl inrotad och drar mig från att ens flytta ett tiotal mil härifrån. Att tvinga alla barn oavsett förutsättningar och möjligheter anpassa sig till kommunens ekonomi och lägga indvidens levnadsstart och utbildningen i händerna främlingar tycker jag är oklokt. Även om en vanlig skolgång passar de flesta så blir det obehagligt när det inte får vara en möjlighet utan blir ett tvång.

Däremot så tycker jag att vi ska fortsätta ha en god återkoppling till skolan med diagnostiska prov och utvärderingar varje termin i sverige och inte ha en lika lös hemskolningssituation som over there. Men att försöka reagera för att tvinga alla barn att alltid gå i allmän skola tror jag är vanskligt

Göran Koch-Swahne sa...

Det stora problemet är den sociala och intellektuella isoleringen.

Sen har vi ju i Sverige sedan många sekler haft en tradition av en god skola till alla barn. Även de fattigas.

Mer av det!

x-varelse sa...

Visst är det lätt att tänka sig att ett barn som får sin utbildning i hemmet är mer socialt och intellektuellt isolerat än de där ungarna man ser springa omkring och lira boll på skolgården. Men långt ifrån alla får en positiv stimulans av skolan. Att förbjuda hemskolning tycker jag är likt att låsa alla nödutgångar för att det ändå aldrig brinner...

De studier som finns om hemskolade barns utveckling tycker jag är mycket intressant och jag tror att lösningen för att barnen inte ska bli isolerade ligger på andra plan än att tvinga precis alla till skolklasser.

Göran Koch-Swahne sa...

Helt visst så. Men man får inte tappa det ena för att det andra inte är bra.

Det ouppnåeliga bästa kan vara det uppnåeliga godas fiende.