onsdag, augusti 10, 2005

Värt att lyssna till

Var för en tid sedan några dar ner i Skåne och på vägen upp hamnade jag i en järnvägsvagn med ett antal i Köpenhamn boende engelsktalande personer, som gick runt med skyltar på vilka det stod

GODLY OBEDIENCE.

Jag undrade förstås vilken översättning de kunde ha läst? NIV eller något liknande.

När jag kom hem googlade jag och fann, att detta är mottot för årets regionala konferenser för Jehovas Vittnen.

Vi tar det igen: GODLY OBEDIENCE.

Men så står det inte i Boka. "Lydnad" har med ljud att göra och det står lyhördhet.

Lyhördhet för Gud. Kallelsen, skapelsens rop; Skaparens kallelse till mig.

Man lyssnar därför att det finns någonting värt att höra.

Att "lyda" i sentida mening, är att lyssna till sånt som inte är skapelsens rop, till sådant som inte värt att höra...

Inga kommentarer: