söndag, augusti 21, 2005

Är det inte ZOG så är det al Qaida

För några dagar sedan skojade jag lite med en artikel jag hittat over there, om en galen pastor i Illinois, som kände sig utkonkurrerad av en annan galen pastor i Kansas: Dagens sammansvärjningsteori. Men verkligheten överträffar som alltid...

I dagens nummer av Grandonkel Hiertas Aftonblad berättar således Jean Guillou att det den 13:e dennes i Dagen Nyheter fanns en artikel av en svensk statsveterska i Tyskland, som bl.a. beklagar att sammansvärjningsteorier numera är politiskt tabu i Tyskland och Norden. Hon borde veta varför.

I stället går hon oförskräckt till verket och serverar en uppkokad repris av Den Stora Världssammansvärjningen.

Inte den Stora Judiska denna gången, utan den Stora Muslimska...

Det går en liklukt genom tiden. 1930-talet är tillbaka.

Klicka på rubiken, håll för näsan - och läs!

2 kommentarer:

pelpet sa...

Jag har läst artikeln och jag tycker att mest att det luktar förnekelse bland de som säger att islamismen är en konspirationsteori eller ursäkt för rasism mot muslimer.

Vill du berätta vad som är fel i artikeln så skulle gärna vilja veta vad det.

Att säga emot att det skulle vara en konspirationsteori är ju svårare eftersom en konspirationsteori bygger på sanna fakta som antas vara del i ett större mönster. Men tittar man på de tunga fakta som finns så är det väldigt lite som talar för att islamismen är en konspirationsteori.

* Vi har Sayyid Qutb, som är islamismens främsta tänkare och muslimska brödraskapets grundare. Har står för en del av tankegodset, och det stämmer väl in med vad som händer.

* Det är väl svårt att förneka självmordsbombningarna. Det faktum att väldigt många av terroristerna faktiskt är uppväxta i västvärlden och har fått sina fundementalistiska idéer ändå talar mot att det skulle ha med imperalism att göra. Det är också otvetydligt sant att terroristerna bär på islamistiska idéer.

* Alla vet att det wahbbistiska saudiarabien satsar pengar på att sprida sin fundamentalism i västvärlden.

Osv. (Hinner inte med fler just nu)

Jag vill också framhålla att det inte handlar om rasism. Kritiken gäller islamister, inte muslimer i allmänhet.

Göran Koch-Swahne sa...

Islamismen uppstod efter 1:a Världskriget i Egypten, som på den tiden var Brittiskt protektorat.

En del av bakgrunden är att Britterna systematiskt, enligt romarnas gamla princip divide & impera, gynnade den koptiska folkgruppen.

Liksom i alla de övriga totalitära ideologierna från 1900talet 2:a fjärdedel, finns i Islamismen ett inslag av konspirationsteorier. Men där fanns alltså oxå en förankring i den koloniala verkligheten.

Liksom med 1800-talets antisemitism, vill många se 1900-talets totalitära rörelser som symptom på de våldsamma förändringarna/brytningarn i det förmoderna samhällets övergång i det moderna.

Helt i linje med detta resonnemang är att Islamismen spred sig med den flyglinje britterna upprättat för sina förbindelser mellan Egypten och Pakistan. Den är alltså på en gång uttalat anti-modern och tydligt b e r o e n d e av moderniteten för sin uppkomst och betydelse.

Konspirationsteoretikern jag hänvisar till är alltså den svenska statsveterska som skrivit artikeln i DN och som borde veta bättre (särskilt som hon är verksam i Tyskland).

Om Du tar och läser lite propaganda från 30-talet så ser Du, inte endast likheten/identiteten på sammansvärjningsplanet, utan en stundom ordagrann överensstämmelse i det retoriska.

Vilket inkluderar de många bortförklaringarna...