lördag, augusti 20, 2005

Ingen är perfekt

Ur Svenska Dagbladet i förrgår:

Ingen chef är perfekt. Inte ens Jesus, skriver tidningen Chef som granskat den andlige ledaren och hans ledarskap. Utöver en hel artikel om hans ledarskap har tidningen listat de 10 största misstagen Jesus gjorde som ledare. Här är listan:

Jesus ledaregenskaper ifrågasätts i senaste numret av Chef.

1: Judas var en felrekrytering
Redan när Jesus rekryterade Judas förstod han att det skulle bli problem i framtiden. En klar felrekrytering, mänskligt att döma.

2: Jobbet slukade all hans tid
I likhet med sentida ledare jobbade Jesus för mycket. Han drev sin ledningsgrupp bestående av de tolv apostlarna hårt, men sig själv ännu hårdare.

3: Ledningsgruppen var enkönad
Försvarare av Jesu kvinnosyn brukar framhålla hur han räddade äktenskapsbryterskan från att stenas och inte höll sig för god för att umgås med prostituerade. Men det hjälps inte – ledningsgrup-pen bestod av tolv män.

4: Han var otydlig
Tänk så många århundrades religiösa konflikter som hade kunnat undvikas om Jesus klart och tydligt hade sagt vad han menade i stället för att ägna sig åt liknelser.

5: Han var lynnig
Kanske berodde det på hög arbetsbelastning, men faktum är att Jesus var en av de mest temperamentsfulla ledare historien känner. När något väckte hans vrede var det inte roligt att stå i vägen.

6: Avgången kom oförberedd
Jesus lärjungar var en ganska karriärsugen samling som väntade på ett stort politiskt genombrott för Jesus. De förstod inte vad han menade när han sa att hans rike icke var av denna världen. I stället för att lyssna på det Jesus sa, lyssnade de på vad de trodde att han sa. Sent omsider gick sanningen upp för dem, men då var det så dags.

7: Han var inkonsekvent
Från början var Jesus övertygad om att hans kallelse bara omfattade människor av den judiska tron. Men ett möte med en kananeisk kvinna som bad honom om hjälp blev startskottet för globaliseringen av Jesu budskap. Kvinnan fick Jesus att förstå att hans uppdrag var gränslöst och därmed ändrade han sin affärsidé.

8: Han slarvade med skatten
Jesus och lärjungarna levde så gott som uteslutande på allmosor. Till skillnad från dagens koncernchefer hade han varken resultatbonus (antal frälsta själar) eller andra incitamentspro-gram. Ändå kom han efter med skatten. Under en vistelse i Kapernaum kom skatteindrivarna och hävdade att Jesus inte betalat någon tempelskatt.

9: Familjen blev försummad
Jesus förhållande till släkten var med all säkerhet ganska spänt. Han övergav familjen för att gå ut och predika och överlät ansvaret för sina gamla föräldrar på syskonen. Jesus är inte ensam om att ha svårt att förena karriär och familj. Men att han vid ett tillfälle till och med offentligt avvisade sin mor är knappast något att ta efter.

10: Framtidsstrategi saknades
Jesus lämnade sina lärjungar utan vägledning för hur den internationella expansionen skulle genomdrivas. Som Guds son hade Jesus ett särskilt ansvar för sin informationsstrategi. Han måste ju ha känt till att hans gärning skulle leva vidare i tusentals år efter hans död. Men vad gjorde han för att anpassa sitt budskap till andra tider och andra kulturer?

Länk till tidningen Chef http://chef.se/

Inga kommentarer: