söndag, augusti 21, 2005

Äktenskap och Vigsel

Om ni klickar på Ingemar Carlssons namn bland länkarna till höger, kommer ni till en liten hämtsida som bl.a. innehåller en
del noteringar Om äktenskap.

Där kan ni läsa en hel del som ni inte hade en aning om...

Klickar ni på rubriken ovan, kommer ni direkt till en liten jämförande skizz över skillnaderna före/efter 1915 mellan den västeuropeiska rättstraditionens konstruktivistiska syn på äktenskapet alltifrån den romerska rättens consensus faciet nuptias;

att äktenskap är någonting som parterna själva gör,

och renässansens och 1911 års Lagberednings essentialistiska;
att endast förrättarens sammanfogande moment ego conjugo vos i en "vigsel" kan ge tillträde till lagarnas skydd.

"Vigseln" infördes i den calvinistiska kungamaktens Handbok 1608 för hovet, regementena och amiralitetet (den av kungen direkt-styrda sektorn). HB 1608 i sin tur var en revision av Hertig Carls (IX) egenhändiga handbok 1599.

I de flesta länder i Europa (inklusive USA) finner vi i dag bland-ningar av den västeuropeiska rättstraditionen och renässansens "vigsel". Alltså att en förrättare/präst på samhällets vägnar bevittnar parternas konsensus.

Vi utgår i vår bok från förnekandet av kvinnans arvsrätt i Solons nya lagstiftning för Athen 520 f.v.t. och 4:e Moseboks sista kapitel (Selofahds döttrar), och fortsätter sedan att ge en översikt av hela familjerätten fram till dagens Sverige.

Vi är de första som beskriver äktenskap och familjerätt från både teologisk och juridisk synpunkt.

Till skillnad från den svenska 1900-talslitteraturen, som låtsas att 1915 års nya ordning alltid har varit (och gäller i övriga Väster-landet) utgår vi ifrån förändringarna och låter t.ex. kyrkohand-böckerna berätta om förändrade samhällsideologier. Och redo-visar hur samma bibelställen genom tiderna använts för att legitimera skiftande läror om äktenskap och samhälle.

Vi tar upp vad det faktiskt står i Bibeln om äktenskap, partnerskap och skilsmässa och citerar alla relevanta författare och ger en översikt över viktig litteratur.

Nyckelord:
Förmodern, Klan-särhälle, Husbonde, Huset, arvet, adoption, partnerskap, divortio, repudium, polygami, trolovning, fästning, vapenhusceremoni, vigning, biläger, giptharmal, konsensual-äktenskap, frilloäktenskap, morgengabicum, husbondemakt, hustruaga, vigsel, Giftoman, köpenhamnsäktenskap, köpen-hamnsskilsmässa, vigselvägran.
Sockenstämma, Häradsting, Domkapitel, Hovrätt, Consistorium.
Civilrätt, Romersk rätt, Byzantinsk rätt, Kyrkorätt, "natur"-rätt, Codex juris canonici 1243, renässanshumanismen, Absolutismen.
Upplandslagen 1296, Kyrko Lag och Ordning 1686/1687, Sv R Lag 1734, Toleransediktet 1781, Judereglementet 1782, Code civil 1804, Lag-committéen 1811, Lagberedningen 1911.
HB 1529, MB 1531, MB och HB 1541, MB och HB 1557, Kyrkeordning 1571, Confessio fídei 1593, KO 2000.
MB 1576. HB 1599, HB 1608, HB 1662, HB 1682.
HB 1693, HB 1811, HB 1917, HB 1942, HB 1986.

Inga kommentarer: